Hoppa till innehåll

Norra regionen

Norra regionen omfattar Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

 Vi har också två specialskolor, Kristinaskolan som ligger i Härnösand och Hällsboskolan i Umeå. Regionkontoret ligger i Härnösand.

  • Åsa Vikström, regionchef 
  • Magnus Viklund, chef specialpedagogiskt stöd
  • Susanne Sandvärn, chef specialpedagogiskt stöd
  • Margareta Wikman, rektor Kristinaskolan
  • Jan Steneberg, rektor Hällsboskolan
  • Madeleine Wikström, chef verksamhetsstöd
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018

Kontakt

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Magnus Viklund

010 473 52 22 Skicka e-post

Susanne Sandvärn

010 473 52 47 Skicka e-post

Margareta Wikman

010 473 55 70 Skicka e-post

Jan Steneberg

010 473 52 02 Skicka e-post

Madeleine Wikström

010 473 54 66 Skicka e-post