Regionala avdelningar

På myndigheten finns fem regionala avdelningar. Vår roll är att vara ett kompletterande stöd i specialpedagogiska frågor till huvudmän med ansvar för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt utbildning inom det offentliga skolväsendet och fristående skolor under statlig tillsyn.

Specialpedagogiskt stöd

Regionerna ger specialpedagogiskt stöd i olika former. Vårt kompletterande stöd handlar om pedagogiska konsekvenser kring olika funktionsnedsättningar och pedagogiska strategier för att skapa tillgänglighet och likvärdiga möjligheter till lärande, delaktighet och gemenskap oavsett funktionsnedsättning.

Specialskolor

Vi erbjuder plats på nio specialskolor runt om i landet. Fem av dessa riktar sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Här erbjuds en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö. Vi lägger stor vikt vid den akustiska miljön och utrustar våra lokaler med funktionell hörselteknik. Det är viktigt i och med den ökande andelen elever med kokleaimplantat och andra hörselhjälpmedel.

Varje elev får individuellt anpassad utbildning i en flexibel tvåspråkig miljö. Utbildningen är tioårig och motsvarar grundskolan.

Våra specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning är

  • Birgittaskolan i Örebro
  • Manillaskolan i Stockholm
  • Kristinaskolan i Härnösand
  • Vänerskolan i Vänersborg
  • Östervångsskolan i Lund

De övriga tre specialskolorna är anpassade för

  • elever med grav språkstörning, Hällsboskolan i Stockholm och i Umeå
  • elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, Ekeskolan i Örebro
  • elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, Åsbackaskolan i Örebro
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat onsdag 12 september 2018
Tillbaka till toppen