Ledningsgrupp

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Per Ekström, verksamhetsområdeschef för specialskola
  • Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd
  • Johan Östman, verksamhetsområdeschef för kunskapsutveckling
  • Patrik Granström, verksamhetsområdeschef för stöd och styrning
  • Marie Westerlund, chef för Personalenheten
  • Birgitta Olsson Tapper, chef Kommunikationsenheten

Specialpedagogiska skolmyndighetens ledningsgrupp

Fredrik Malmberg

010 473 60 88 Skicka e-post

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Johan Östman

010 473 58 60 Skicka e-post

Patrik Granström

010 473 60 10 Skicka e-post

Marie Westerlund

010 473 60 05 Skicka e-post

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 3 januari 2019