Ledningsgrupp

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Per Ekström, verksamhetsområdeschef för specialskola
  • Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd
  • Patrik Granström, verksamhetsområdeschef för stöd och styrning
  • Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef för kunskapsutveckling
  • Marie Westerlund, chef för Personalenheten
  • Eva-Li Littorin, chef för Kommunikationsenheten
  • Maria Jonsson, digitaliseringschef

Specialpedagogiska skolmyndighetens ledningsgrupp

Fredrik Malmberg (GD)

+46 10 473 60 88 Skicka e-post

Per Ekström

+46 10 473 51 80 Skicka e-post

Åsa Vikström-Nilsson

+46 10 473 54 75 Skicka e-post

Patrik Granström

+46 10 473 60 10 Skicka e-post

Aurora Lindberg

+46 10 473 52 94 Skicka e-post

Marie Westerlund

+46 10 473 60 05 Skicka e-post

Eva-Li Littorin

+46 10 473 53 45 Skicka e-post

Maria Jonsson

+46 10 473 52 03 Skicka e-post
Publicerat onsdag 25 mars 2020