Läromedelsavdelningen

Läromedelsavdelningen samordnar myndighetens läromedelsverksamhet. Behovsinventering, egen produktion med försäljning, stöd till extern produktion, information om läromedelstillgång ingår i ansvarsområdet.

Jonny Fjellner 
Chef Läromedelsavdelningen

Nina Lundholm
Administrativ chef

Tillförordnade chefer är Agneta Nylander Widz och Jessica Einarsson
Chef Enheten för utveckling och framställning av läromedel

Anna Bergquist Gezelius  (tjänstledig)
Chef Enheten för främjande och produktionsstöd

Tillförordnad chef för främjande och produktionsstöd: Eva Fernell-Szarota

Samantha Sylva Arvidsson
Chef Enheten för verksamhetsutveckling och teckenspråkig produktion

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 2 mars 2018

Kontakt

Jonny Fjellner

010 473 50 99 Skicka e-post

Nina Lundholm

010 473 51 76 Skicka e-post

Agneta Nylander-Widz

010 473 53 70 Skicka e-post

Jessica Einarsson

010 473 66 46 Skicka e-post

Samantha Sylva Arvidson

010 473 55 35 Skicka e-post

Eva Fernell Szarota

010 473 51 47 Skicka e-post