Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Verksamhetsområdet Kunskapsutveckling arbetar med forskningsspridning, kunskapsutveckling och att tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap. Verksamhetsområdet analyserar, tillvaratar och utvecklar digitaliseringens möjligheter i våra tjänster och verksamheter.

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter

  • Analys- och utvecklingsenheten
  • Digitaliseringsenheten

Analys- och utvecklingsenheten

Analys- och utvecklingsenheten samordnar arbetet kring forskning och utveckling i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom FoU.

Johan Östman är chef för Analys- och utvecklingsenheten.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten ansvarar för att analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Chef för Digitaliseringsenheten är under rekrytering. 

Publicerat tisdag 30 oktober 2018 Granskat torsdag 20 december 2018

Kontakt

Johan Östman

010 473 58 60 Skicka e-post