Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Vi arbetar med kunskapsutveckling, sammanställer och sprider forskning inom det specialpedagogiska området samt tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter

  • Analys- och utvecklingsenheten
  • Digitaliseringsenheten

Chef för verksamhetsområdet (Vakant).

Analys- och utvecklingsenheten

Analys- och utvecklingsenheten samordnar arbetet kring forskning och utveckling i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom FoU.

Nina Karnehed är chef för Analys- och utvecklingsenheten.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten ansvarar för att analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Maria Jonsson är chef för Digitaliseringsenheten.

Publicerat onsdag 31 maj 2023