Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Vi arbetar med kunskapsutveckling, sprider forskning och gör det lättare att ta del av bästa tillgängliga kunskap. Verksamhetsområdets uppdrag är att analysera, tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter i våra tjänster och verksamheter.

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter

  • Analys- och utvecklingsenheten
  • Digitaliseringsenheten

Aurora Lindberg är chef för verksamhetsområdet.

Analys- och utvecklingsenheten

Analys- och utvecklingsenheten samordnar arbetet kring forskning och utveckling i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom FoU.

Johan Östman är chef för Analys- och utvecklingsenheten.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten ansvarar för att analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Maria Jonsson är chef för Digitaliseringsenheten.

Publicerat tisdag 30 oktober 2018 Granskat tisdag 4 februari 2020