Organisation

Här presenteras Specialpedagogiska skolmyndighetens organisation.

Generaldirektör 

Generaldirektörens sekretariat

Internrevisor

Verksamhetsområde Specialskola

Verksamhetsområde Specialskola består av följande enheter.

 • Skolstödsenheten
 • Skolutvecklingsenheten
 • Hälso- och sjukvårdsenheten
 • Birgittaskolan 
 • Kristinaskolan 
 • Manillaskolan 
 • Vänerskolan 
 • Östervångsskolan
 • Hällsboskolan Kungsholmen
 • Hällsboskolan Mälarhöjden
 • Hällsboskolan Umeå
 • Ekeskolan
 • Åsbackaskolan

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Verksamhetsområde Specialpedagogisktstöd består av följande enheter.

 • Verksamhetsstödsenheten
 • Specialpedagogiska utvecklingsenheten
 • Specialpedagogiska rådgivningsenheten
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 1
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 2
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 3
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 4
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 5
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 6
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 7
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 8
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 9
 • Specialpedagogiska 
  rådgivningsenheten 10
 • Resurscenteravdelningen
 • Resurscenter dövblind
 • Resurscenter döv och hörsel
 • Resurscenter syn
 • Resurscenter tal och språk
 • Läromedelsavdelningen
 • Främjandeenheten
 • Produktionsenheten döv och hörsel
 • Produktionsenheten syn
 • Produktionsenheten utvecklingsstörning
 • Statsbidragsenheten

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter.

 • Analys- och utvecklingsenheten
 • Digitaliseringsenheten

Verksamhetsområde 
Stöd och styrning

Verksamhetsområde Stöd och styrning består av följande enheter.

 • Ekonomienheten
 • It-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Personalenheten
 • Rättsenheten
 • Samordningsenheten
 • Interna stödenheten
Publicerat måndag 19 april 2021