Återrapportering

Som statlig myndighet redovisar vi årligen för regeringen hur vi använder våra pengar. Vi kan också få i uppdrag att utreda andra frågor som rör vår verksamhet. På denna sida publiceras årsredovisningar enligt uppdrag i regleringsbrev.

Publicerat tisdag 12 februari 2013 Granskat torsdag 13 december 2018