Organisation och uppdrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Publicerat måndag 9 januari 2023