Utvecklar stöd till komvuxelever som studerar på distans

– Jag behöver det här. Jag är så van att slita med skolan på grund av min läs- och skrivproblematik. Sedan jag började utbildningen så har jag utvecklats och vågar prova nya saker, säger en av de elever som varje morgon dyker upp på Studielänken. Hon är 31 år och läser till undersköterska. 

I centrala Örnsköldsvik, mitt emot biblioteket finns en oas för studier. Rofyllt med en liten men genomtänkt lokal. Det är vad eleverna på komvux i Örnsköldsvik får ta del av. 

– Vi är verkligen nöjda med vår nya lokal. Vi flyttade hit i våras, säger Marie Eleholm projektledare tillika en av fyra eldsjälar bakom projektet. Tidigare initierades projekt Studielänken, idag har det utvecklats till fortsättningsprojektet Rätt till stöd. 

Utbildning på distans passar inte alla

Det hela började med att vuxenutbildningen anlitat ett utbildningsföretag och via dom erbjuds gymnasiekurserna på distans. Något som passar en del elever väldigt bra, men för andra kan det bli mycket svårt. 

– Det här stället gör att jag kommer upp ur sängen varje morgon, säger Neimo Abdoulkader, 23 år. 

Hon började med språkintroduktion för fyra år sedan, nu läser hon in gymnasiet och siktar på samhällskunskap på universitetsnivå efter detta.

– Vi upptäckte att det blev problem med distansundervisningen och hur den organiseras. Eleverna här är de som har svårt att utan stöd tillgodogöra sig utbildningen på distans. Det gäller exempelvis elever med psykisk ohälsa och elever med svenska som andraspråk. Men mestadels elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som behöver tätare lärarkontakt och anpassad studieplats, berättar Marie. 

Stöd och studieplanering

Ett av syftena med projektet och dess nedifrån och upp-perspektiv är det nära samarbetet med utbildningsföretaget. Företaget får stöd i de förbättringar som kan göras för elever. Exempelvis har de börjat med att bjuda alla nya elever på en uppstart på Studielänken, där lärare berättar vad det innebär att studera på distans. Samt att det finns möjlighet till studieplanering hos studie- och yrkesvägledare.

Studielänken och Rätt till stöd har blivit permanent. Örnsköldsviks kommun satsar på Studielänken med dess eldsjälar. Även i framtiden kommer eleverna på komvux få stöd för att lyckas nå målet för sin utbildning.

Projekt i Örnsköldsvik hjälper komvux-elever som studerar på distans

– Jag behöver det här.
Jag har svårt att läsa och skriva.
Jag har utvecklats
sen jag började utbildningen.
Nu vågar jag prova nya saker.

Det säger en av de elever
som kommer till Studie-länken
varje morgon. 
Hon är 31 år och
läser till under-sköterska. 

Studielänken och Rätt till stöd

I Örnsköldsvik har de två projekt
för att hjälpa distans-elever.
Marie Eleholm leder projektet.

De har en lugn lokal för studier
mitt i stan.

Det är som en liten oas.
Hit får eleverna på Komvux komma.

– Vi är verkligen nöjda
med vår nya lokal.
Vi flyttade hit i våras, 
säger Marie.

De började med projektet Studielänken.
Nu har de ett nytt projekt också.
Det heter Rätt till stöd. 

Att plugga på distans passar inte alla

Vid vuxen-utbildningen läser elever
gymnasie-kurser.
Förr pluggade eleverna på plats
i Örnsköldsvik.
Nu är det på distans.

Att läsa på distans
passar en del elever
väldigt bra.
För andra blir det
väldigt svårt.

Det var så projektet började.

– Vi märkte att
det blev problem,
säger Marie.

Eleverna hade svårt att klara
studierna på distans.
De behövde stöd.

–  Det gäller elever med psykisk ohälsa.
Det gäller elever med
svenska som andra-språk. 
Men oftast gäller det
elever med NPF.

NPF = neuro-psykiatriska funktions-nedsättningar.

– De eleverna behöver 
mer kontakt med läraren.
De behöver också
en anpassad studie-plats, 
säger Marie. 

Neimo Abdoulkader är elev.
Hon är 23 år.

– Det här stället gör att
jag kommer upp ur sängen 
varje morgon,
säger Neimo. 

Hon började med språk-introduktion 
för fyra år sen.
Nu läser Neimo in gymnasiet.
Hon vill studera samhälls-kunskap
på universitetet.

 

Stöd och studie-planering

Projektet samarbetar med
företaget som ger utbildningen.
Företaget får stöd i att
göra det bättre för eleverna.

Företaget har till exempel börjat
bjuda in alla nya elever
till ett möte.
Det är på Studielänken.

På mötet berättar lärare
hur det är att studera på distans.

Det finns också möjlighet till
studieplanering.
Det finns studie- och yrkes-väg-ledare.

Studielänken och Rätt till stöd
var projekt i början.
Nu är de permanenta. 

Elever på Komvux i Örnsköldsvik
kommer alltså att få stöd
även i framtiden.
Det är viktigt för att de
ska lyckas med sin utbildning. 

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 4, 2022

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik

Publicerat tisdag 20 december 2022