Synnedsättning och blindhet – ett nytt stödmaterial

Under hösten 2021 lanserades ett nytt orienterande stödmaterial för rektorer och personal i förskola och skola. Materialet är framtaget för att stödja rektorer och lärare i undervisningen av barn och unga med synnedsättning och blindhet. Det innehåller bland annat kapitel om vikten av delaktighet, tillgängliga lärmiljöer, stödjande verksamheter och punktskrift.

Materialet ger en orientering i hur undervisningen kan anpassas och tillgängliggöras för elever med synnedsättning och blindhet. Innehållet bidrar till att förskolor och skolor får en vägledning i hur de ska kunna erbjuda likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling till barn och unga med synnedsättning och blindhet. 

Stödmaterialet vänder sig till rektorer och annan skolpersonal i förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som ska organisera skola och undervisning för elever med synnedsättning och blindhet. 

Klicka här för att ta del av stödmaterialet.

Publicerat torsdag 24 februari 2022