Åsa Lindström

Snabba råd när du ska söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I ett utvecklingsarbete kan det vara bra att få stöd utifrån. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge sådant stöd. Men vad bör man ha gjort innan man ber om stöd och vad behövs för att stödet ska ge effekt?

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd när en utbildningsverksamhet ska utveckla sin verksamhet för barn, elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning. Här ger Åsa Lindström, som är samordnare inom myndigheten, några råd för att samarbetet ska bli så bra som möjligt:

"Innan man ansöker om vårt stöd ska man ha haft kontakt med sin rektor och nyttjat de stödresurser som verksamheten har.

Det är också bra att ha samtalat med barnet, eleven eller den vuxenstuderande om hur han eller hon upplever sin situation och att ha gjort en pedagogisk utredning.

Den bästa effekten får man om vi kan arbeta tillsammans med rektor, arbetslag och de stödfunktioner som finns i verksamheten. Då kan vårt stöd ingå i ett helhetsperspektiv och bli en del av en större insats.

Hur arbetet läggs upp beror på behovet. Stödet kan riktas till ett enda arbetslag, ibland till hela verksamheten och ibland till huvudmannens alla verksamheter, till exempel alla förskolor i en kommun.

Det kan också handla om utveckling i mindre skala där man vill få förslag på hur man ska göra i en viss situation eller har en konkret fråga om något. Då rekommenderar jag vår tjänst Fråga en rådgivare. De svarar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning."

Från Lika värde nummer 2, 2020

Snabba råd när du ska söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Då kan ni få stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd
när en skola eller förskola ska utveckla sin verksamhet.
Kravet är att det ska göra verksamheten bättre
för barn, elever eller vuxen-studerande
som har en funktions-nedsättning.

Det här ska du ha gjort innan du söker stöd

Åsa Lindström arbetar som samordnare på myndigheten.
Hon säger att du ska tala med din rektor först
innan du gör en ansökan.

– Innan man ansöker om vårt stöd
ska man ha haft kontakt med sin rektor.
Ni ska också ha använt de stöd-resurser
som verksamheten har,
säger Åsa.

Det är också bra att ha talat med barnet,
eleven eller den vuxenstuderande.
Hur upplever han eller hon sin situation?

– Har ni redan gjort en pedagogisk utredning?
Det är bra att ha gjort en sådan innan ni söker stöd.

Så får stödet bäst effekt

Stödet funkar allra bäst om vi kan
arbeta tillsammans med rektor, arbets-lag
och de stöd-funktioner som finns på
din skola eller förskola.
Då får vi ett helhets-perspektiv.
Stödet kan då bli en del av en större insats.

Hur lägger vi upp arbetet
så att det blir så bra som möjligt?

– Det beror på behovet.
Vi kan ge stöd till ditt arbets-lag,
om det blir bäst så.
Ibland ger vi stöd till hela skolan.
Och ibland riktar vi stödet till
huvud-mannens alla verksamheter.
Det kan vara till alla förskolor i en kommun,
till exempel.

Okej, men om jag bara har en fråga om en elev?

– Då rekommenderar jag vår tjänst Fråga en rådgivare.
Du kan alltid kontakta dem med dina frågor.
De är specialiserade på frågor som handlar om
barn och elever med funktionsnedsättning.

Publicerat torsdag 24 februari 2022