En man och två kvinnor sitter vid ett litet bord.  På bordet finns en laptop. Mannen pekar på skärmen och kvinnorna tittar på skärmen. De sitter i en skolmiljö.

Skolan utvecklade en egen portal som hjälpmedel för eleverna

När de digitala systemen inte fungerade för alla elever valde Knut Hahns-skolan i Ronneby att utveckla ett hjälpmedel på egen hand. Det är främst avsett för elever med autismspektrumtillstånd, men även andra elever är intresserade.

Idag använder de flesta elever i gymnasiet ett eller flera digitala system där schema, instruktioner och länkar för olika skoluppgifter finns. Men alla system är inte anpassade för alla elever.

Jacob Fridhagen arbetar som elevstödjare inom gymnasieskolan Knut Hahns verksamhet Crea diem som riktar sig till elever med autismspektrumtillstånd. Han hjälpte ofta elever med vardagliga rutiner i skolarbetet, som var de skulle vara och när och vad de skulle göra. Uppgifterna fanns i olika digitala system, men de här eleverna använde inte dem.

– Systemen var för krångliga och eleverna kunde missa både lektioner och uppgifter eller prov för att de inte hittade informationen. De blev frustrerade och stressade, så jag tänkte att man borde kunna skapa ett hjälpmedel så att eleverna enkelt kan hitta den information de behöver, säger Jacob.

Rektorn Anna Isaksson tyckte idén var bra. Hon ansökte om bidrag och startade ett projekt för att utveckla en digital portal. Den första versionen släpptes hösten 2020.

– Det viktiga var att portalen var enkel att använda, det fick absolut inte bli ett krångligt system till, säger Anna.

Ökad självständighet och mindre stress för elever

Portalen kallas ”Min skoldag” och utgår från ett schema som kan anpassas utifrån varje elev. I schemat ser eleven när och var olika lektioner äger rum. De kan klicka på en lektion och få fram allt de behöver för den, till exempel länkar till aktuellt material som kan finnas i något av de andra digitala systemen. Portalen ersätter inte andra system utan kan ses som ett komplement. Målet är att eleverna inom Crea diem ska bli mer självständiga och känna mindre stress.

– Vi kan lätt anpassa informationen i schemat. Om en elev känner till ett klassrum som gula rummet, så kan vi lägga in det i just den elevens schema, berättar Jacob.

Bodil Östgård är specialpedagog inom Crea diem och berättar att portalen väckt stort intresse.

– Den första versionen var det bara några få elever som testade, men vi fick snabbt förfrågningar från andra elever och vårdnadshavare som också ville använda portalen, så vi släppte in fler tidigare än vi hade tänkt. Nu är även andra skolor intresserade av portalen, både inom och utanför kommunen, berättar hon.

Användarvänlighet i fokus

Det första året har fokus legat på användarvänlighet för eleverna. I nästa version kommer administrationen för dem som lägger in informationen att bli enklare. Då kan de också låta fler elever använda portalen, som även kommer att få nya funktioner.

– Vi kan se att elevernas självständighet har ökat med hjälp av portalen. Nu kan de hitta svar på sina frågor utan hjälp av en lärare eller elevstödjare. Det ger livskvalitet, säger Bodil.

Anna uppskattar att det finns pengar för att genomföra projekt som dessa.

– Jag tycker att det är viktigt att ta tillvara goda idéer och kunna utveckla dem. Och med ett starkt engagemang och driv hos personalen går det verkligen att genomföra sådana här projekt, avslutar hon.

Skolan gjorde en egen portal som hjälp för eleverna

Knut Hahns-skolan i Ronneby
använder flera digitala system.
De funkar inte för alla elever.
Därför har skolan gjort
ett eget system, en portal.
Den heter Min skol-dag.

Portalen hjälper elever med autism.
Men även andra elever är intresserade.

Elever blev stressade

av krångliga system

Knut Hahns-skolan är ett gymnasium.
De flesta elever i svenska gymnasier
använder ett eller flera digitala system. 

I systemen finns elevens schema
och instruktioner.
Där finns länkar till skol-uppgifter. 

Men alla system är inte
anpassade för alla elever. 

– Systemen var för krångliga.
Eleverna hittade inte informationen.
De kunde missa lektioner,
uppgifter eller prov.

Det säger Jacob Fridhagen.
Jacob arbetar som elev-stödjare
inom Crea Diem.

Crea Diem är skolans verksamhet
för elever med autism.

Jacob hjälpte ofta eleverna
med vardagliga rutiner.
Eleverna undrade:
Var ska jag vara?
När ska jag vara där?
Vad ska jag göra?

Allt det här stod i de digitala systemen.
Men eleverna använde dem inte. 

– De blev frustrerade och stressade.
Jag tänkte att man borde kunna
skapa ett hjälp-medel.
Så att eleverna enkelt kan hitta
den info de behöver,
säger Jacob.

Rektorn Anna Isaksson
tyckte att idén var bra. 

Anna ansökte om pengar.
Hon startade ett projekt för att
utveckla en digital portal.

– Det viktiga var att portalen
var enkel att använda.
Det fick absolut inte bli
ett krångligt system till,
säger Anna.

Den första versionen
kom hösten 2020.

Eleverna ska bli mer själv-ständiga

och mindre stressade

Portalen kallas Min skoldag.
Där finns ett schema
som personalen kan anpassa
till varje elev.

I schemat ser eleven
när lektionen börjar.
Det står var eleven ska vara. 

Eleverna kan klicka på en lektion.
De får då fram allt de behöver.
Där finns länkar till material,
till exempel.

Materialet ligger ofta i
de andra systemen.
Portalen blir som en väg in i dem.

Målet är att eleverna
ska bli mer självständiga.
De ska känna mindre stress.

– Vi kan lätt anpassa
informationen i schemat.
En elev kanske kallar
ett klass-rum gula rummet.
Då kan vi skriva så
i just den elevens schema,
säger Jacob.

Bodil Östgård är special-pedagog.
Hon arbetar också med
Crea diem-eleverna.

Bodil säger att portalen
har väckt stort intresse.

– Först var det bara
några få elever som testade.
Sen var det andra elever
och föräldrar
som också ville använda portalen. 

Nu är även andra skolor intresserade.
Även utanför kommunen,
berättar Bodil. 

Det är viktigt att det blir

användar-vänligt

Det nya systemet ska vara
lätt att använda.
Det ska vara användar-vänligt
för eleverna. 

I nästa version
ska systemet också bli
lätt att använda för personalen.
Det ska vara lätt att lägga in info.

Då kan fler elever
få använda portalen.  

– Vi kan se att eleverna
har blivit mer självständiga
med hjälp av portalen.
Nu kan de hitta svar på sina frågor.
De behöver inte fråga en lärare
eller elev-stödjare.
Det ger livs-kvalitet,
säger Bodil.

Portalen kommer också att
få nya funktioner.
Rektor Anna tycker att det är bra
att det finns pengar
för att göra ett sådant här projekt. 

– Jag tycker att det är viktigt
med goda idéer.
Det är viktigt att
kunna utveckla dem.
Och det går!
Om personalen är engagerad
går det verkligen att
genomföra sådana här projekt,
säger Anna.

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Lika värde nr 3 2021.

Publicerat onsdag 19 januari 2022