Klassrum

Nytt material för att främja jämställd utbildning

SPSM är en av de myndigheter i Sverige som har regeringens uppdrag att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet är en del i myndighetens rättighetsuppdrag och ett reflektionsmaterial finns nu på plats.

Materialet är ett stöd i ditt arbete med att främja en jämställd utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. Tanken är materialet ska bidra till mer än individuell och kollektiv kompetensutveckling. Den ska även fungera som näring för tankar om utveckling och bidra till ett kollegialt förändringsarbete på förskolor och skolor. 

Reflektionsmaterialet består av ett antal moment med olika fokus och frågeställningar. Det finns filmer med valbar undertext samt en teckenspråkig version kopplade till varje moment och diskussionsunderlag med förslag på frågor att diskutera kring. 

– Vår förhoppning är att kunna inspirera till att främja arbetet kring jämställd utbildning och att filmerna och diskussionsmaterialet kan fungera som en utgångspunkt i många viktiga diskussioner kollegor emellan, säger Matteus Vestin, utredare på Analys- och utvecklingsenheten.

Ta del av materialet

Nytt material för jämställd utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
arbetar för jämställdhet.
Det är ett uppdrag vi har fått
från regeringen.
Vi har nu tagit fram ett nytt material.
Det kan du använda i ditt arbete
i skolan.

Så här kan du använda materialet

Materialet passar dig som arbetar med
barn och elever med funktions-nedsättning.

Det ska hjälpa dig att göra
utbildningen mer jämställd.

Du kan kompetens-utveckla dig själv
eller tillsammans med dina kollegor.
Men materialet ska även få er att fundera.
Hur kan ni utveckla verksamheten?

Det här finns i materialet

Det finns flera delar i materialet.
Det är med olika fokus 
och frågor. 

  • Filmer.
    Du kan själv välja
    om du vill ha under-text.

  • Tecken-språkig version
    till varje del.

  • Frågor att diskutera.

Vi vill inspirera dig

Matteus Vestin är utredare
på Analys- och utvecklings-enheten. 
Han har arbetat med materialet.

– Vi hoppas kunna inspirera dig
i ditt arbete kring jämställd utbildning.
Vi hoppas att filmerna och frågorna
kan få dig och dina kollegor
att diskutera tillsammans,
säger Matteus. 

Publicerat onsdag 9 mars 2022