Med rätt stöd fick de fler att stanna inom vuxenutbildningen

Elever som gör avbrott eller slutar sin utbildning har varit ett återkommande problem inom vuxenutbildningen i Partille. För att bättre kunna möta elevernas behov har personalen därför fått både utbildning och stöd genom en studiecoach.

För fem år sedan sökte Nomi Madolo, rektor vid vuxenutbildningen i Partille, bidrag för ett utvecklingsprojekt. Anledningen var att det fanns en stor grupp inom utbildningen med behov som skolan inte kunde möta.

– Vi såg att det var många elever som gjorde flera avbrott eller bara slutade sin utbildning, anledningen var att vi inte hade rätt insatser för den gruppen. Därför sökte vi bidrag för utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det första vi gjorde var att anställa en studiecoach som skulle kunna hjälpa oss att identifiera dessa elever och ge dem det stöd de behöver, berättar Nomi.

Cirka 70 elever behövde extra stöd

Sedan våren 2017 arbetar Annalotta Mårland som studiecoach inom Partille vuxenutbildning och är ett stöd till nästan 900 elever som finns på flera platser i Västra Götalandsregionen. När hon började identifierades cirka 70 elever som behövde extra stöd.

– Vi insåg ganska snart att vi behövde utbilda all personal för att kunna stötta eleverna, eftersom jag inte skulle klara det själv, berättar Annalotta.

De såg att många av eleverna som var i behov av stöd hade neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tog därför hjälp av Jeanette Johansson Ånmark, konsult och specialiserad inom området, för att utbilda personalen.

– Vi ville att all personal skulle ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och även kunna kartlägga de elever som är i behov av stöd. Personalen behövde också en stor verktygslåda att plocka metoder, idéer och material ifrån, berättar Annalotta.

Kartlägger fysisk och digital miljö

Utbildningsinsatserna för personalen har, förutom kunskap om funktionsnedsättningar, även hjälpt dem att själva kunna ta fram olika kartläggningsmallar. Att kunna göra anpassningar i den fysiska miljön och, nu även den digitala, har också varit värdefullt för att sortera bort det som kan störa elevernas lärande.

– Personalen har själva fått upptäcka vilka metoder och verktyg som fungerar för olika elever. En viktig del är till exempel vad man kan göra för att få en elev att komma igång med sina studier. Det kan vara allt från att stötta i planeringen eller ge skriftliga instruktioner till att lägga en hand på axeln för att visa att ”nu kan du börja”, berättar Jeanette.

Under det andra projektåret riktades arbetet in mot yrkesutbildningarna, där den största andelen av elever med svårigheter har identifierats.

– Lärarna inom yrkesutbildningarna har tillsammans producerat mycket bra material inom projektet, till exempel olika häften med begrepp och bildstöd utifrån yrkeskategori. Lektionerna har också en tydlig struktur med start, mål och avslut, berättar Jeanette.

Ökad kompetens

Alla inom projektet ser en tydlig skillnad i hur personalen numera bemöter elever i behov av stöd. Tidigare kom personalen ofta till Annalotta och bad om hjälp, men nu tar de samtalet med eleven själv för att kunna ge det stöd som behövs.

– Det är absolut en effekt av projektet eftersom personalen nu har den kompetens och de verktyg som behövs för att ställa frågorna och möta svaren, säger Annalotta.

Skolan har märkt att även om vissa elever i början upplever att stödet är lite obekvämt för att lärarna till exempel ställer många frågor, så uppskattar de ändå stödet i slutändan.

– Jag har mött elever som i efterhand tackat mig och sagt att det aldrig hade gått om vi inte hade varit så jobbiga och tjatiga, berättar Nomi och skrattar. Det är fantastiskt att se när de lyckas och det här sättet att arbeta på är något vi kommer att fortsätta utveckla, eftersom vi ser att det ger så goda resultat, avslutar Nomi.

Fem goda råd

Till andra som vill genomföra liknande projekt som det i Partille skickar personalen med några goda råd.

 • Ha tålamod och ge det tid. Fortsätt även om det känns trögt.
 • Utbilda och involvera all personal. Förhållningssättet behöver vara gemensamt.
 • Se det inte som ett projekt som tar slut, utan fortsätt!
 • Utgå från elevbehoven och låt lärarna få utforska dessa behov, då blir lärarna motiverade!
 • Rektor eller chef måste vara bärande och delta i lärandet.

Bidrag till utvecklingsprojekt

Skolor och förskolor kan söka bidrag till projekt som syftar till att öka måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Läs mer om bidraget och om vad andra gjort i sina utvecklingsprojekt:

www.spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

De fick fler elever att stanna med rätt stöd

Vuxen-utbildningen i Partille
har haft ett problem.
Elever har tagit paus i studierna.
Andra har slutat i skolan
innan de var klara.
Personalen har därför fått
utbildning och stöd
genom en studie-coach.
Nu kan de hjälpa eleverna bättre.

Skolan sökte pengar

till ett utvecklings-projekt

Nomi Madolo är rektor vid
vuxenutbildningen i Partille.
Partille ligger nära Göteborg.

Nomi sökte pengar från
Socialpedagogiska skolmyndigheten.
Det var för fem år sedan.

– Vi såg att det var många elever
som gjorde flera avbrott.
Andra bara slutade sin utbildning.
Vi hade inte rätt hjälp
till den gruppen, säger Nomi.

Det var därför Nomi sökte pengar.
Pengarna var till ett utvecklingsprojekt.

– Det första vi gjorde var
att anställa en studiecoach.
Coachen skulle hjälpa oss att
se vilka elever som behövde hjälp.
Hon skulle hjälpa oss att ge rätt stöd.

70 elever behövde extra stöd

Studiecoachen heter Annalotta Mårland.
Hon jobbar på Nomis skola sedan våren 2017.
Det finns nästan 900 elever
inom vuxenutbildningen i Partille.
De finns på flera platser i regionen.

När Annalotta började hittade hon ungefär 70 elever
som behövde extra stöd.

– Vi förstod ganska snart att vi
behövde utbilda all personal.
De behövde lära sig att stötta eleverna.
Det var för många elever
för att jag skulle klara det själv,
säger Annalotta.

Många elever hade NPF

Annalotta och lärarna såg att
många elever som behövde stöd hade NPF.

NPF = neuro-psykiatrisk funktions-nedsättning .

Skolan tog därför hjälp av
Jeanette Johansson Ånmark.

Hon är konsult och
kan mycket om NPF.

Jeannette skulle
utbilda personalen.

– Vi ville att all personal
skulle ha kunskap om
olika funktions-nedsättningar.
De skulle kunna kartlägga
de elever som behöver stöd,
säger Annalotta.

Personalen behövde också
få nya idéer,
material och metoder.

Utbildningen har hjälpt personalen.
De har lärt sig mycket.
Nu kan de göra anpassningar
i skol-miljön.

Under pandemin har lärarna
lärt sig att anpassa
den digitala skolmiljön också.

Det finns saker som
kan störa eleverna
när de ska lära sig.
Det tar lärarna bort.

– Personalen har själva fått upptäcka
vad som funkar för olika elever,
säger Jeanette.

Hur får man en elev att
komma igång med sina studier?

– Det kan vara allt möjligt.
Du kan behöva hjälpa eleven
att planera.
Du kanske måste ge
skriftliga instruktioner.
Kanske behöver du
lägga din hand på axeln
för att visa att nu kan du börja.

År två arbetade de mer med

yrkes-utbildningarna

De flesta elever som behövde stöd
gick en yrkesutbildning.
Skolan jobbade därför mycket med det
under det andra året
av projektet.

– Lärarna har skapat
mycket bra material tillsammans.
Det är till exempel
olika häften med begrepp och
bild-stöd i olika yrken.

Lektionerna har också en tydlig struktur.
De har start, mål och avslut,
säger Jeanette.

Projektet ger bra resultat

Personalen bemöter nu
elever som behöver stöd
på ett nytt sätt.

Alla inom projektet
ser en tydlig skillnad.

Tidigare gick personalen ofta
till coachen Annalotta.
De ville ha hjälp.
Nu talar de själva
med eleverna.

– Det är en effekt av projektet.
Personalen har nu
den kompetens som behövs.
De kan ställa bra frågor till eleverna.
Och de kan möta svaren,
säger Annalotta.

Lärarna ställer många frågor
till eleverna.
Det tycker vissa elever
är lite jobbigt i början.
Men skolan har märkt att
de är glada över stödet
efteråt.

– Elever har tackat mig.
De har sagt att det aldrig hade gått
om vi inte hade varit
så jobbiga och tjatiga,
säger rektor Nomi.

Nomi skrattar.
– Det är fantastiskt att se
när eleverna lyckas.
Vi kommer att fortsätta att utveckla
det här sättet att arbeta på.
Vi ser att det ger
så goda resultat,
säger Nomi.

Fem goda råd

Vill du också göra ett
liknande projekt?
Här får du några goda råd
från personalen i Partille.

 • Ha tålamod och ge det tid.
  Fortsätt även om det känns trögt.
 • Utbilda och få med all personal.
  Ni behöver alla ha samma förhållnings-sätt.
 • Se det inte som
  ett projekt som tar slut.
  Fortsätt jobba så.
 • Utgå från elevernas behov.
  Låt lärarna få utforska behoven.
  Då blir lärarna motiverade!
 • Rektor eller chef måste
  hålla i projektet.
  Ni måste också vara med
  och lära er tillsammans med
  de andra.

Pengar till utvecklings-projekt

Skolor och förskolor
kan söka bidrag till projekt.
Det ska vara projekt för att
göra det bättre för barn och elever
med funktions-nedsättning.
Fler ska kunna nå sina mål.
Läs mer om bidraget.
Se vad andra har gjort
i sina utvecklingsprojekt:

https://www.spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Lika värde nr 3 2021.

Publicerat onsdag 19 januari 2022