Porträttbild på Erica Sjöberg

Korta råd för att utveckla elevhälsoarbetet tillsammans

En förutsättning för ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete är att olika professioner arbetar tillsammans. Hur får man till det? Erica Sjöberg, rådgivare inom SPSM, ger några råd.

Organisera för samarbete

Ericas första råd handlar om att se över hur skolan har organiserat för att arbeta tillsammans.

– Det handlar om att utveckla planer och möten som stödjer ett tillsammansarbete men även strukturer för vad mötena ska innehålla. Det innebär att arbeta fram former för en hälsofrämjande samtalskultur där alla kommer till tals.

Få till ett lärande mellan olika professioner

Erica betonar vikten av att få till ett interprofessionellt lärande både inom elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig personal.

– Olika professioner behöver tänka, lära och utveckla arbetet tillsammans. Elevhälsoarbete handlar ofta om komplexa frågor och då är det en fördel att involvera fler med olika perspektiv. Många skolor som satsar på utveckling av elevhälsoarbete uttrycker att det även påverkar personalens trivsel och arbetssituationen positivt.

Fördelen med att olika yrkesprofessioner arbetar tillsammans är att det även bidrar till skolutveckling.

– Det behövs en bredare förståelse för hur man tillsammans och systematiskt kan utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. När fokus i elevhälsoarbetet är att ligga steget före och undanröja hinder får också det åtgärdande arbetet en högre kvalitet.

Ta del av vårt material

Ericas sista råd är att ta del av det material SPSM har som stödjer utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Korta råd för att utveckla elev-hälso-arbetet tillsammans

Olika yrken behöver arbeta tillsammans
för att elevhälsan ska bli bra.
Men hur får man till det?
Erica Sjöberg ger dig och dina kollegor
några goda råd.

Organisera er så ni kan samarbeta

Erika Sjöberg är råd-givare.
Hon arbetar på Specialpedagogiska
skolmyndigheten.

Ericas första råd är att se över
hur skolan har organiserat sig.
Hur arbetar ni tillsammans?  

– Det handlar om att ha möten.
Ni behöver träffas
så ni kan samarbeta.
Men vad ska mötena innehålla?
Ni måste ha en plan för det. 

Ni behöver arbeta hälso-främjande.
Skolan ska vara en plats
där eleverna kan må bra.

– Ni behöver en samtals-kultur
där alla får tala,
säger Erika.  

Lär er av varandra och tillsammans

Det finns flera yrken
inom elevhälsan.
De behöver lära sig
av varandra.

Men elevhälsan, lärare
och annan personal
behöver också lära sig
av varandra. 

Det är jätte-viktigt,
säger Erica. 

– Olika yrken behöver tänka,
lära och utveckla arbetet
tillsammans.  

Elevhälsa handlar ofta om
svåra frågor.
Då är det bra att få med
flera olika perspektiv. 

Det blir dessutom roligare
om ni gör det tillsammans. 

– Personalen trivs bättre.
Det påverkar arbetet positivt.
Det säger skolor som
satsar på att utveckla
sitt elevhälso-arbete.

Det bidrar till att
utveckla skolan också. 

– Skolan behöver arbeta
förebyggande och hälsofrämjande.
Men hur gör man det?
Vi behöver förstå
hur vi kan utveckla skolan.
Vi behöver göra det tillsammans.
Och vi behöver göra det
systematiskt.

Men hur kan arbetet med elevhälsan
göra skolan bättre?

– Ni är hela tiden
steget före ni får problem.
Ni tar bort hinder.
Ni fixar sådant som inte är bra. 

Ta del av vårt material

Specialpedagogiska skolmyndigheten
har material om det här.
Det hjälper er att utveckla
din skolas arbete med elevhälsa. 

–  Ta del av det materialet,
säger Erica. 

Material om elevhälsa

Vill du få veta mer
om elevhälsoarbetet?
Vill du bli inspirerad? 

Här kan du se

  • filmade föreläsningar.
  • webbinarier.
  • samtal.
  • poddar.
  • stöd-material för utveckling.
  • tips.

Material om elevhälsa

Kurs för elevhälso-team

Det finns också en kurs som ni kan gå.
Den heter:
Att höja skolans elevhälso-kompetens –
ett process-arbete för likvärdig utbildning.

Erica Sjöberg håller i kursen
tillsammans med några andra.
Den går på nätet.

I januari 2023 kan ni
anmäla er till nästa kurs.

Läs mer om elevhälso-kursen

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 3, 2022

Publicerat torsdag 13 oktober 2022