Träff

Korta råd för att få fritidshemmet att fungera för alla elever

Fritidshemmet ska fungera för alla elever med och utan funktionsnedsättning. Hur löser man det? Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM ger några råd. 

Kartlägg lärmiljön

Hennes första råd är att göra en kartläggning av fritidshemmets fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljö. 

– Alla ska kunna ta del av verksamheten, det ska vara tydligt vad som ska hända och var man ska vara. Vårt material för tillgänglig utbildning är en bra hjälp för att kartlägga lärmiljön. Och vi som rådgivare kan ge stöd i det arbetet. Kontakta oss gärna! 

Samarbeta inom skolan

Samarbete inom skolan för att få hela skoldagen att fungera för eleverna är också något Monica lyfter fram. 

– Ta med personalen på fritidshemmet i kompetensutvecklingar och i skolans övriga utvecklingsarbete. Ge möjligheter till gemensamma möten så att alla på skolan får en samsyn kring vad olika begrepp innebär, till exempel att främja och förebygga. 

Se eleverna i olika sammanhang

Monica har själv arbetat på fritidshem och är utbildad fritidspedagog. Hennes erfarenhet är att det är ganska vanligt att personal från fritidshem går in och arbetar i undervisningen under skoltid, till exempel som resursperson. 

– Det kan vara en fördel för då ser man eleverna i olika sammanhang. Men det går också att göra tvärtom: att lärare i skolan ibland jobbar på fritids. Jag har sett exempel på det och tänker att det kan vara värt att pröva. 

Ta hjälp av specialpedagogen

Det sista rådet handlar om att ta hjälp av specialpedagogen, om skolan har en sådan resurs. 

– De har ofta god kunskap om olika elever och kan ge fritidshemmet värdefullt stöd.

Korta tips och råd Så får ni fritids att funka för alla elever

Det ska inte spela någon roll

om elever har en 

funktions-nedsättning eller inte. 

Fritids ska funka för alla.

Men hur löser man det? 

Monica Johansson Persson är råd-givare.

Hon arbetar på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här får du några goda råd av henne. 

 

Kartlägg lär-miljön på fritids

Hur är lärmiljön på ert fritids?

Undersök det.

Beskriv till exempel:

 

Hur är det inne i lokalerna?

Hur är det utomhus?

Hur lär sig barnen där?

Hur funkar ni tillsammans?

– Alla ska kunna vara med.

Och det ska vara tydligt.

Vad ska hända? 

Var ska man vara?

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har material om 

hur man kan göra

undervisning tillgänglig.

 

– Det är en bra hjälp 

för att kartlägga lärmiljön.

 

Monica säger också

att hon och de andra rådgivarna

kan hjälpa er.

 

– Kontakta oss gärna! 

Samarbeta i skolan

Det är också viktigt att ni samarbetar.

Hela skol-dagen ska funka.

 

– Ta med personalen på fritids

när ni kompetens-utvecklar er i skolan.

Ta med dem i allt ert utvecklings-arbete.

 

Att ha möten tillsammans är bra,

menar Monica.

Då vet ni alla vad ni pratar om.

 

– Alla på skolan får en samsyn

kring ord.

Vad menar ni när ni säger 

främja eller före-bygga,

till exempel? 

 

Se eleverna i olika sammanhang

Monica har själv arbetat på fritidshem.

Hon är utbildad fritids-pedagog. 

 

Personal från fritids

går ibland in och arbetar i undervisningen

under skol-tid.

Till exempel som resurs-person. 

Det är ganska vanligt.

 

– Det kan vara en fördel.

Då ser man eleverna 

i olika sammanhang.

 

Men det går också att göra tvärtom.

Att lärare i skolan

jobbar på fritids ibland.

 

– Jag har sett exempel på det.

Det kan vara värt att pröva. 

 

Ta hjälp av special-pedagogen

Har ni en specialpedagog

på din skola? 

Där kan ni också få hjälp.

 

– De har ofta god kunskap 

om olika elever.

De kan ge fritids bra stöd.

_____

Korta råd för att få fritidshemmet att fungera för alla elever

Fritidshemmet ska fungera för alla elever med och utan funktionsnedsättning. Hur löser man det? Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM ger några råd. 

Kartlägg lärmiljön

Hennes första råd är att göra en kartläggning av fritidshemmets fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljö. 

– Alla ska kunna ta del av verksamheten, det ska vara tydligt vad som ska hända och var man ska vara. Vårt material för tillgänglig utbildning är en bra hjälp för att kartlägga lärmiljön. Och vi som rådgivare kan ge stöd i det arbetet. Kontakta oss gärna! 

Samarbeta inom skolan

Samarbete inom skolan för att få hela skoldagen att fungera för eleverna är också något Monica lyfter fram. 

– Ta med personalen på fritidshemmet i kompetensutvecklingar och i skolans övriga utvecklingsarbete. Ge möjligheter till gemensamma möten så att alla på skolan får en samsyn kring vad olika begrepp innebär, till exempel att främja och förebygga. 

Se eleverna i olika sammanhang

Monica har själv arbetat på fritidshem och är utbildad fritidspedagog. Hennes erfarenhet är att det är ganska vanligt att personal från fritidshem går in och arbetar i undervisningen under skoltid, till exempel som resursperson. 

– Det kan vara en fördel för då ser man eleverna i olika sammanhang. Men det går också att göra tvärtom: att lärare i skolan ibland jobbar på fritids. Jag har sett exempel på det och tänker att det kan vara värt att pröva. 

Ta hjälp av specialpedagogen

Det sista rådet handlar om att ta hjälp av specialpedagogen, om skolan har en sådan resurs. 

– De har ofta god kunskap om olika elever och kan ge fritidshemmet värdefullt stöd.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 1, 2023.

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat fredag 17 mars 2023