Bokens omslag och Babblarna-figurerna.

Hallooo Babblarna - taktil version

Hallooo Babblarna - taktil version är ett lek-och språkstimulerande paket för förskolebarn med synnedsättning eller blindhet.

Paketet innehåller en taktil version av boken Hallooo Babblarna med taktila collagebilder där varje Babblare har en egen taktil textur och sitt namn med punktskrift. I paketet ingår också de sex skojiga Babblarna som lekfigurerna.

Hallooo Babblarna - taktil version ger läraren kunskap och inspiration till ett språkstimulerande arbetssätt för elever med blindhet. Boken bidrar till en inkluderande undervisning genom sång och lek där barnen kan dela läsupplevelser och delta i boksamtal utifrån ett gemensamt fokus. Läs mer i vår webbutik.

Publicerat tisdag 26 oktober 2021