En person i utemiljö som ler mot kameran

Ekeskolan - med uppdrag självständighet

Ekeskolan är en specialskola som är unik på många sätt. Skolan ligger i ett vackert grönområde utanför Örebros stadskärna och här går det 35 elever som alla har en synnedsättning eller är blinda och med ytterligare en funktionsnedsättning.

Skolan har även ett elevboende och där bor det nio elever just nu, alla lite äldre elever som har geografiskt långt till skolan. Eleverna följer den kursplan som passar dem bäst: specialskolans kursplan, särskolans ämneskursplan eller särskolans ämnesområdeskursplan.

– Våra ledord i vårt arbete är Trygghet – Delaktighet - Självständighet och att få följa sin egen anpassade kursplan är ett led till att nå närmare dessa ledord, säger Malin Larsson, tillförordnad rektor på Ekeskolan.

Upplevelsebaserad pedagogik

Ekeskolan har flera upplevelsebaserade rum. Vi tittar in i Regnbågslandet där man arbetar taktilt och med ljud för att beskriva färger och former. I skolans trä- och metallslöjdsal har läraren Stefan Axelsson anpassat borrar och bandsågar så att eleverna kan använda dem och vara delaktiga. Tillsammans med eleverna skapar Stefan en kreativ och meningsfull verkstad vilket du kan läsa mer om i en tidigare publicerad nyhet.

Malin visar runt i skolans generösa lokaler och berättar om alla medvetna anpassningar i korridorer och klassrum så att eleverna ska kunna utveckla sin självständighet och kunna röra sig fritt.

– När man inte ser gäller det att arbeta med och stimulera andra sinnen. Att känna sig fram, men också lukta och smaka blir naturligt och dessutom förstärkta förmågor. Det är fantastiskt att få följa våra elever, hur de från att vara blyga och osäkra till att ta för sig och röra sig fritt i våra korridorer, säger Malin.

Många av eleverna på Ekeskolan har även någon form av rörelsehinder, varav några sitter i rullstol. I skolans egen simbassäng får alla som vill möjlighet att rörelseträna och känna sig tyngdlösa i vattnet. I idrottsrummet tränar eleverna motorik med skolans egen fysioterapeut.

– Skolans fantastiska natursköna läge gör att vi tillbringar mycket tid utomhus, både i undervisningen och under mer fria aktiviteter, avslutar Malin.

På Ekeskolan har eleverna möjlighet att gå kvar till det år de fyller 21. Eleverna går kvar på skolan istället för att gå på gymnasiet eller till daglig verksamhet vilket medför att de blir mer självständiga eftersom de redan är i en trygg miljö.

Ekeskolan jobbar för att eleverna ska bli själv-ständiga

Ekeskolan är en special-skola
utanför Örebro centrum.
Den ligger i ett vackert grön-område.
Skolan är ovanlig på många sätt.
Här går det bara 35 elever.
De har alla en syn-nedsättning
eller så är de blinda.
Dessutom har de alla
ännu en funktions-nedsättning.

Ekeskolan har ett elev-hem också.
Där bor nio lite äldre elever just nu.
De skulle annars ha för lång väg till skolan.

Eleverna på Ekeskolan

följer den kurs-plan som passar dem bäst.
Det kan vara specialskolans kursplan.
Eller sär-skolans ämnes-kursplan.
Eller särskolans ämnes-områdes-kursplan.

Malin Larsson är rektor just nu
på Ekeskolan.
Hon säger att skolan har tre led-ord.
Det är trygghet, delaktighet och självständighet.

– Våra elever får följa
den kursplan som passar dem bäst.
Det är för att de ska kunna bli
trygga, delaktiga och självständiga.

Pedagogiken utgår från upplevelser
Ekeskolan har flera rum där eleverna
får uppleva saker.
Vi tittar in i ett rum de kallar
Regn-bågs-landet.
Där arbetar de med att
lära sig färger och former.
Det gör de genom att känna på saker.
Eleverna får också höra ljud.

De har både trä-slöjd
och metall-slöjd i skolan.
I slöjd-salen har läraren
anpassat verktygen.
Eleverna kan därför
använda verktygen själva
trots att de inte ser.
Eleverna får vara med
och anpassa verkstaden.
Då blir den både kreativ
och meningsfull för dem.

Malin visar runt i skolans stora lokaler.
Hon berättar om anpassningar de har gjort.
De har anpassat korridorer och klass-rum
så att eleverna ska kunna röra sig fritt.
De ska lära sig att klara sig själva allt mer.

– Om du inte ser
måste du använda andra sinnen.
Du behöver också stimulera
andra sinnen.
Du får känna dig fram.
Det blir också naturligt
att lukta och smaka på saker.
Du behöver bli bra på andra saker
om du inte ser.

Det är fantastiskt att
få följa våra elever.
Från början är de ofta
blyga och osäkra.
Sen börjar de ta för sig.
De börjar röra sig fritt
i våra korridorer,
säger Malin.

Många av eleverna på Ekeskolan
har någon form av rörelse-hinder också.
Några sitter i rull-stol.
Skolans har därför en egen sim-bassäng.
Där får alla som vill
träna rörelser.
De får känna sig tyngd-lösa i vattnet.
Och i idrotts-rummet tränar de motorik
med skolans egen fysio-terapeut.

– Skolans fantastiska läge
gör att vi är mycket ute i naturen.
Vi är ute både i undervisningen
och när vi har mer fria aktiviteter,
säger Malin.

Eleverna kan gå kvar tills de är 21 år
På Ekeskolan har eleverna möjlighet
att gå kvar till det år de fyller 21.
De går kvar på skolan i stället för att
gå på gymnasiet
eller till daglig verksamhet.
På så vis blir de mer självständiga.
De är ju redan i en trygg miljö.

Publicerat fredag 9 oktober 2020