Digitala lektioner och möten fungerade över förväntan på Ekeskolan

När coronapandemin blev ett faktum och Ekeskolan hade en ny verklighet att förhålla sig till började personalen fundera på hur de kan anpassa sin undervisning efter rådande restriktioner. Skolavslutningar, elevrådsmöten och viss undervisning har genomförts via Zoom, en digital videomötesplattform, med överraskande resultat. I vårt senaste voddavsnitt samtalar vi också om detta.  

Det hela började med att musikläraren Cristina Helmersson Johansson funderade på hur eleverna kunde få en fin skolavslutning. När det inte gick att vara i idrottshallen med blommor, mycket folk, sång och musik ville Cristina och hennes kollegor göra något mer än att eleverna bara skulle vara i klassrummet.

- Vi började fundera om vi kanske kan ha avslutningen via Zoom så att alla kan titta på varandra från sina klassrum, berättar Cristina. Under skolavslutningen sprang jag runt från det ena klassrummet till nästa så att de fick uppträda med sina sånger. Eleverna fick en riktig skolavslutning med sånger och uppträdanden.

Cristina, som till vardags kallas för musik-Tina, har också under läsåret bedrivit musikundervisning via Zoom för att det inte skulle vara alldeles för många elever och personal i klassrummet. Detta har också gett goda resultat. Det berättar hon mer om i voddavsnittet.

Lärare undervisade hemifrån med stöd av elevassistenter

Kristina Lindholm arbetar som speciallärare på Ekeskolan sedan ett år. Efter jul var hon tvungen att arbeta hemifrån och då undervisade hon alla sina lektioner på distans.

- Vi funderade mycket på hur det skulle gå, börjar Kristina. Men vi bestämde att vi provar och ser hur det går. Mina elever har elevassistent som finns nära tillhands i alla sätt vi jobbar och stöttar eleverna fysiskt och med tekniken. Vi följer samma schema som tidigare, skillnaden var bara att jag undervisade hemifrån. Genom att säga till eleverna att jag finns här har jag varit en naturlig del i undervisningen hela tiden.

Utomhuspedagogik har varit det svåraste då Kristina inte kunde vara lika närvarande på samma sätt.

- Istället samlas vi alltid innan och återsamlas efter för att prata om vad man upplevde, hur det gick och samla ihop olika material, förklarar Kristina.

Digitala elevrådsmöten har möjliggjort ökad delaktighet

Sofie Persson är kurator och arbetar bland annat med Ekeskolans elevdemokratiarbete. Elevrådsmöten har under läsåret skett via Zoom. Att elevrådsmöten skett digitalt har möjliggjort fler deltagare från olika klasser.

- Det har fungerat över förväntan, berättar Sofie. Det som är extra positivt är att flera elever har upplevt att de kan delta på hela mötet utifrån sina premisser. Det blir mindre störmoment jämfört med om alla samlas i samma rum. För några av våra elever krävs det ganska mycket att bara förflytta sig till ett nytt rum. Genom att delta digitalt har vi sett att eleven kan använda sin energi till att fokusera sig på mötet istället.

Zoom på olika sätt – bingo, försäljning och frågesport

Stefan Axelsson arbetar som träslöjdlärare och har använt Zoom i sin undervisning. Han har redan nu idéer om att utveckla Zoom till en kompletterande del i sin undervisning framöver, till exempel att elever får leda morgonsamling via Zoom. Han berättar om en lite tystlåten elev som ville sälja något som han har jobbat med i träslöjden och hur Zoom gjorde att han vågade ta mer plats.

- Vi har provat auktion via Zoom där personal bjöds in för en budgivning, berättar Stefan. När vi hade gjort det två gånger fick han testa att ha en affär, där man fick ringa till honom via Zoom och göra en beställning. Sedan levererade han det till beställaren. Vi har också gjort frågesport via Zoom. Innan hade jag faktiskt inte trott att han skulle ta dessa initiativ och anamma Zoom. Att det har gått så bra tror jag handlar om att det inte finns några orosmoment runt omkring som stör honom.

Vill du veta mer?

Titta och lyssna gärna vårt voddavsnitt där Tina, Kristina, Sofie och Stefan berättar mer om hur de på Ekeskolan har jobbat med undervisning och möten via Zoom.

Webb-reportage: Digitala lektioner och möten funkade jättebra på Ekeskolan

Mycket blev annorlunda

när corona-pandemin kom.

Så var det för Ekeskolan också.

Personalen började fundera på

hur de kunde anpassa                                           

sin undervisning.

 

Ekeskolan började använda Zoom.

Det är ett program för möten

där man ser varandra på video.

Skolan använde Zoom i undervisningen ibland.

De hade elev-råds-möten via Zoom

och till och med skol-avslutning.

 

I vårt senaste vodd-avsnitt

berättar vi också om Zoom

på Ekeskolan.

De hade avslutning via Zoom

Cristina Helmersson Johansson

är musik-lärare på Ekeskolan.

Hon ville att eleverna skulle få

en fin skol-avslutning.

Men hur skulle det gå till?

 

De fick inte vara i idrotts-hallen.

Där brukar de ha blommor,

mycket folk, sång och musik.

Att bara vara i klass-rummet

är ju inte så kul.

 

– Vi började fundera om vi kanske

kan ha avslutning via Zoom.

Då kan alla titta på varandra

från sina klassrum,

säger Cristina.

 

Så blev det också.

Eleverna fick en riktig skolavslutning.

De sjöng och uppträdde.

 

– Jag sprang från

det ena klassrummet till nästa

under avslutningen,

berättar Cristina.

Det var så det hela började.

Under läs-året har eleverna också haft

musik-lektioner via Zoom.

 

– För att det inte skulle bli

för många elever och personal

i klassrummet.

Det har gett goda resultat,

säger Cristina.

 

De kallar henne musik-Tina på skolan.

Titta och hör henne berätta i vår vodd.

 

Lärare undervisade hemifrån

En annan lärare på Ekeskolan

heter också Kristina.

Kristina Lindholm är special-lärare.

Efter jul var hon tvungen att

arbeta hemifrån.

 

Kristina hade alla sina lektioner

på distans.

Eleverna satt i klassrummet.

Elev-assistenterna var också där.

De hjälpte eleverna.

 

– Vi funderade mycket på

hur det skulle gå.

Men vi bestämde att vi provar

och ser hur det går,

säger Kristina.

 

De följde det vanliga schemat.

Enda skillnaden var att

Kristina undervisade hemifrån.

 

– Men jag sa till eleverna att

jag finns här.

 

Det funkade bra.

Eleverna kände att

Kristina var där för dem. 

 

– Mina elever har elevassistent.

De är ett stort stöd för eleverna.

De hjälpte med tekniken också.

 

Kristina tycker att det svåraste var

att ha utomhus-pedagogik.

Hon var ju inte där på riktigt.

 

Hur gör ni då?

– Vi samlas alltid innan på Zoom.

Sen ses vi efteråt.

Då pratar vi om

vad man upplevt,

hur det gått.

Vi samlar ihop material,

säger Kristina.

Elever blev mer delaktiga

på elevråds-möten via Zoom

Sofie Persson är kurator på skolan.

Hon jobbar med elev-demokrati,

bland annat.

 

Under läsåret har de haft

elevrådsmöten via Zoom.

Det har gjort att fler elever

har kunnat vara med.

 

– Det har gått mycket bättre

än vi trodde,

säger Sofie.

.

Flera elever upplevde att

de kunde vara med på

sina egna villkor.

 

Det blev också lugnare

när inte alla är i samma rum.

 

– För några av våra elever

krävs det ganska mycket

att gå till ett annat rum.

Nu har de kunnat använda sin energi

till mötet i stället.  

 

Zoom funkar till allt möjligt

Stefan Axelsson är trä-slöjds-lärare.

Han vill fortsätta att

använda Zoom ibland.

 

Stefan har nya idéer redan nu.

Till exempel att elever får

leda morgon-samling via Zoom.

Han har sett att Zoom kan göra

att blyga elever vågar mer.

 

Eleven vågade ta plats på Zoom

Stefan berättar om en av sina elever.

Han ville sälja en sak han hade

gjort i träslöjden.

Men han var ganska tyst och blyg.

Så de provade Zoom.

 

– Vi provade att ha auktion.

Vi bjöd in personal.

De fick vara med på

en bud-givning,

säger Stefan.

 

De hade två auktioner.

Sen fick eleven testa att

ha butik.

 

– Man fick ringa till honom via Zoom

och göra en beställning.

Sen levererade han det

till kunden.  

 

De har också haft frågesport via Zoom.

Eleven tog själv initiativ.

 

– Jag hade faktiskt inte trott innan

att han skulle ta dessa initiativ.

Jag trodde inte han skulle

vilja använda Zoom.

 

Varför gick det så bra, tror du?

– Jag tror det är för att det inte finns

några oros-moment runt omkring.

Det finns inget som stör honom,

säger Stefan.

Lyssna på vår vodd

Vill du veta mer?

Titta och lyssna gärna på

vårt vodd-avsnitt.

 

I vodden berättar

Tina, Kristina,

Sofie och Stefan

mer om hur de har jobbat

med Zoom.


Publicerat tisdag 22 juni 2021