Elev som tänker på matematik och siffror och skriver, lärare som sitter bredvid

Det är okej att göra fel

– Det är själva prestationen som måste berömmas, inte bara resultatet, säger Katarina Lundberg, speciallärare med inriktning matematikutveckling, Själevadskolan årskurs 5.

– Beröm eleverna för att de kämpar och berätta för dem att det är okej att göra fel, det ingår i lärprocessen. Du kan visa på felräkningar i klassen och eleverna får då ett tillfälle att träna på att se var det blev fel. En elev kan ha talang för matte, men det går lika bra att träna sig till en hög kunskapsnivå i ämnet.

Katarina utbildade sig till speciallärare med specialiseringen matematikutveckling. Hon vill visa hur elever i matematiksvårigheter kan fångas upp och få stöd samtidigt som de elever som kommit långt kunskapsmässigt kan utmanas vidare.

– Jag arbetar mycket med elevernas tankesätt för att lära dem att ta sig igenom motgångar. De som tycker att matematik är roligt har också lättare att lyckas, menar hon. Det handlar också om att motivera eleverna med verklighetsanknytning så att det ser en nytta av matematikkunskaperna.

– Generellt sitter vi fast för mycket i matteboken, säger Katarina. Hon arbetar ofta med andra metoder, bland annat med både digitala och analoga mattespel. Det viktiga för inlärningen är elevens motivation. En del blir motiverade av att sitta vid datorn, andra av att bli utmanade.

Hon arbetar ofta med andra metoder, bland annat med både digitala och analoga mattespel. Det viktiga för inlärningen är elevens motivation. En del blir motiverade av att sitta vid datorn, andra av att bli utmanade.

Ett vanligt misstag är att läraren sänker nivån på matematiken bara för att eleven har problem inom ett eller flera områden inom ämnet. Att få för lätt material kan minska självkänslan och motivationen så att det inte sker någon utveckling och inte är roligt längre. Elevens reaktion är också en fingervisning på om du har hittat den rätta nivån, svårighetsmässigt.

Själv arbetar Katarina mycket med att kartlägga och stanna upp. Hon påpekar risken för kunskapsluckor hos eleverna om läraren skyndar vidare. Att ställa sig bredvid och se hur eleven löser uppgiften kan räcka ibland. Annars gör hon en diagnos eller ett test för att kolla av vilka som behöver individuella genomgångar eller kanske visuellt stöd.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Det är okej att göra fel i matematik

– Beröm eleverna när de jobbar på.

Beröm inte bara deras resultat.

Det säger Katarina Lundberg.

Hon är special-lärare i årskurs 5

på Själevadskolan.

Matematik-utveckling är hennes inriktning.

Det är lättare att lyckas i matte

om det känns roligt

– Beröm eleverna för att de kämpar.

Berätta för dem att det är okej att göra fel.

Det är så vi lär oss.

 

Katarina Lundberg säger att det är

bra att visa fel-räkningar i klassen.

Eleverna får då träna på att se

var det blev fel.

 

–  En elev kan ha talang för matte.

Men det går lika bra att träna sig till

att bli bra i matematik.

 

Elever som tycker att matte är svårt 

behöver fångas upp och få stöd.

Andra tycker att det är för lätt.

De behöver utmaningar.

Katarina vill visa hur vi kan ge stöd

och utmana elever samtidigt.  

 

– Jag arbetar mycket med elevernas sätt att tänka.

Jag vill lära dem att ta sig igenom mot-gångar.

 

Katarina säger att de som tycker att matte är roligt 

har lättare att lyckas.

Det är också viktigt att eleverna ser

att vi kan använda matte i verkligheten.

Det handlar om att motivera eleverna.

De behöver se att de kan ha nytta av 

kunskaper i matematik.

 

Katarina använder flera metoder

när hon undervisar

– Det är vanligt att elever får sitta och 

räkna i matte-boken hela tiden, 

säger Katarina. 

 

Hon arbetar ofta med andra metoder.

Eleverna får spela matte-spel, bland annat.

Det kan vara på dator eller utan dator.

Om eleverna tycker det är kul

får de lust att lära sig.

Motivation är viktigt för att de ska lära sig.

 

En del blir motiverade av att sitta vid datorn.

Andra vill bli utmanade. 

 

Ge inte för enkla matte-uppgifter

När en elev får problem med något i matematik

sänker läraren ofta nivån.

Eleven får enklare uppgifter.

Det är ett vanligt misstag som lärare gör.

Att få för lätta uppgifter kan minska

elevens själv-känsla och motivation.

 

Elever vill utvecklas.

Om de märker att de inte blir bättre

tycker de inte att det är roligt längre.

Så håll koll på om de tycker det är roligt.

Det är ofta ett tecken på att du har

hittat rätt nivå för dem.

 

Så här gör Katarina för att se

om eleverna behöver stöd

Katarina arbetar mycket med att

kart-lägga vad eleverna kan.

Ibland räcker det med att ställa sig bredvid

och se hur eleven löser uppgiften.

Annars gör hon en diagnos eller ett test.

På det viset kollar hon av klassen.

Vilka behöver egna genom-gångar?

Behöver någon elev visuellt stöd?

 

Katarina säger att lärare inte ska

skynda vidare för fort.

Då finns det en risk att

eleverna får kunskaps-luckor.

 

Katarina stannar upp när det behövs.

Publicerat torsdag 24 februari 2022