Hoppa till innehåll

Vårt erbjudande till medarbetare

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi är cirka 1 200 medarbetare som erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor över hela Sverige.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare:

 • Kompetensutveckling.
  Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik och vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Därför arbetar vi aktivt och medvetet med kompetensförsörjning där vi skapar utvecklingsmöjligheter med tydliga karriärvägar och tillämpar individuell lönesättning.
 • Flexibel arbetstid.
  För stora delar av våra anställda innehåller arbetstidsavtalet flextid. Flextiden går att använda på morgonen, vid lunch, vid hemgång och vid tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag.
  På vår myndighet tycker vi att en god hälsa är viktig. För att uppmuntra och ge möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter har vi inom myndigheten möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme per vecka. Vi har också friskvårdsbidrag. I kombination med en friskvårdstimme i veckan har vi 1 500 kr i friskvårdsbidrag, och utan friskvårdstimme 3 000 kr i friskvårdsbidrag. Förhoppningen är friskvårdsbidraget ska bidra till ett ökat välbefinnande, ett friskare liv och minska arbetsskador.
 • Semester.
  Hur lång semester du har rätt till beror på ditt arbetstidsavtal och din ålder. Vi tillämpar statens villkorsavtal vad gäller semesterrätt och myndigheten har olika avtal för olika tjänster. Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar. Vi tillämpar alltid möjligheten till förskottssemester, även om du söker en lärartjänst hos oss med ferieanställning.
 • Föräldralön.
  Om du är föräldraledig och får ersättning från Försäkringskassan betalar vi en kompletterande ersättning så att du får sammanlagt cirka 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Och det lämnas för högst för 365 dagar. För lärare med ferietjänst gäller särskilda regler.
 • Förkortad arbetstid för föräldrar.
  Alla som har barn har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyller 8 år. Om du jobbar hos oss har du dessutom möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.
 • Ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader.
  Du har möjlighet att gå på läkarbesök eller akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för en del av läkarkostnaderna, sjukgymnastik samt ersättning för sjukhusvård och receptbelagd medicin. Ersättning för tandvård i form av oralkirurgisk behandling och psykologbehandling ges också. 
 • Kollektivavtal, försäkringar och trygghet.
  Du har kollektivavtalad tjänstepension, grupplivförsäkring, kompletterande ersättning vid olycksfall och arbetsskada. Vi erbjuder också stöd och hjälp via Trygghetsstiftelsen i händelse av arbetsbrist.
 • Flexibel pension och delpension.
  Uttag av pension kan göras från 61 års ålder och du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder. Hos oss har du också möjlighet att ansöka om delpension med högst 20 procent från fyllda 61 år och med högst 50 procent från fyllda 63 år.
Publicerat fredag 4 maj 2018 Granskat fredag 9 november 2018

Citat från medarbetare

Rådgivare inom vårt specialpedagogiska stöd:
"Generellt är SPSM en väldigt bra arbetsgivare. Ett exempel är att det finns en hög tilltro till att jag kan ta ansvar. Man har stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer. Det finns en stor frihet, att påverka sin vardag."

Medarbetare inom vårt verksamhetsstöd:
"Det finns väldigt mycket hjärta i myndigheten, många brinner för det som de gör. Arbetsgivaren visar att det man gör är viktigt."

"Det finns ett starkt engagemang och en hög kompetens när det gäller målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning."

Lärare på en av våra åtta specialskolor:
"Det är bra att det är mindre klasser och större personaltäthet och att det verkar finnas ekonomiska resurser för att genomföra undervisningen, jämfört med en kommunal skola."