Jobba på Hällsboskolan Kungsholmen

Under hösten 2023 växer Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm och anställer flera lärare och elevassistenter. Vill du arbeta för att alla barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning? Sök idag!

Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm är en statlig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till årskurs 10. Undervisningen har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. 

Lärare i Idrott och hälsa

Lärare i Idrott och hälsa. Nu söker vi en lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa i åk 1-9.

Lärare slöjd, inriktning textil och trä

Vi söker dig med behörighet för ämnet slöjd. Du kommer att arbeta med textil- såväl som träslöjd.

3 Lärare i SV/ENG till mellanstadiet

Vi söker tre lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska i årskurs 4- 6 eller 4 - 9. 

Annons 1 Referensnummer: 2 STO-2023/589

Annons 2 Referensnummer: 2 STO-2023/590

Annons 3 Referensnummer: 2 STO-2023/591

4 elevassistenter till mellanstadiet

4 elevassistenter till mellanstadiet. Vi söker dig som har gått gymnasieskolans barn- och fritidsprogram eller motsvarande och har minst två års erfarenhet av att arbeta i skola.

Elevassistent lågstadiet

Elevassistent lågstadiet. Vi söker dig som har gått gymnasieskolans barn- och fritidsprogram eller motsvarande och har erfarenhet av att arbeta i undervisning tillsammans med lärare och dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet i fritidshemmet.

Publicerat torsdag 25 maj 2023