Nationella Intresserådet

Nationella intresserådet (NIR) har inrättats av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här redovisas och diskuteras övergripande aktualiteter från SPSM.

Intresseorganisationerna har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras också här.

Det Nationella Intresserådet består av följande representanter:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör
 • Maria Persdotter, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU
 • Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund, SRF
 • Maria Hermansson, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
 • Anna Kain Wyatt, Hörselskadades Riksförbund, HRF
 • Agneta Söder, Autism och aspergerförbundet
 • Lisbeth Flodman, Dyslexiförbundet
 • Marie-Louise Luther, Astma och allergiförbundet
 • Anna Gabrielsson, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB
 • Tore Sowell, representant från Skolrådet
 • Zarah Melander, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Malin Myrsell Mogren, Tarm- uro- och stomiförbundet, ILCO
 • Peter Nordqvist, Hjärtebarnsförbundet
 • Tina Höglund, Riksförbundet Attention
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat onsdag 20 mars 2019