Nationella Föräldrarådet

Myndighetens Nationella föräldraråd är ett råd som myndigheten inrättat. I detta forum lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör specialskolorna.

Det Nationella föräldrarådet består av följande representanter:

  • Eva Klubb Degsell, ordförande
  • Conny Norén, föräldrarepresentant Vänerskolan
  • Fredrik Zetterberg, föräldrarepresentant Kristinaskolan
  • Helena Nordgren, föräldrarepresentant Hällsboskolan Umeå
  • Nico Seyffart, föräldrarepresentant Östervångsskolan
  • Robert Lindell, föräldrarepresentant Birgittaskolan
  • Tore Sowell, föräldrarepresentant Kristinaskolan
  • Camilla Gullberg, föräldrarepresentant Hällsboskolan Stockholm
Publicerat tisdag 25 augusti 2020