Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen:

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör
  • Anders Runnquist, skolutvecklare
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna
  • Claes Nilholm, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping
  • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Inger Hjort, biträdande förvaltningschef i Ronneby kommun
  • Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef i Åre kommun
  • Max Holm, från Sveriges Elevkårer
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 8 november 2018