Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen:

  • Aurora Lindberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Jonatan Lamy, Sveriges elevkårer
  • Kristina Axén Olin, riksdagsledamot Moderaterna
  • Johan Hallberg, rektor i Kolsva skolområde, Köpings kommun
  • Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
  • Marina Lundqvist, verksamhetschef för elevhälsans medicinska enhet, Örebro kommun
  • Sven Bölte, professor, Karolinska institutet
  • Mona Holmqvist, professor, Malmö universitet
  • Monica Sonde, avdelningschef Sveriges kommuner och regioner

 

Publicerat onsdag 31 maj 2023