Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen:

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör
  • Per Enocsson, vice ordförande, Sveriges elevkårer
  • Betty Malmberg, Moderata samlingspartiet
  • Anders Runnquist, Skolutvecklare
  • Gunilla Svantorp, riksdagsledamot Socialdemokraterna 
  • Per-Arne Andersson, direktör
  • Sven Bölte, professor
  • Mona Holmqvist, professor
  • Maria Ronsten, förvaltningschef
Publicerat fredag 5 februari 2021