Insynsråd, intresseråd, föräldraråd och ungdomsnätverk

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Nationella intresserådet har inrättats av SPSM. Här redovisas och diskuteras övergripande aktualiteter. Intresseorganisationerna har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras också här.

Myndighetens Nationella föräldraråd är också ett råd som vi inrättat. I detta forum lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör specialskolorna.

Ungdomsnätverket har inrättats av SPSM. I nätverket lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör SPSM:s verksamht utifrån ett ungdomsperspektiv.

Publicerat onsdag 24 oktober 2012 Granskat måndag 21 maj 2018