Omslag till ett nummer av tidningen Lika värde.

Tidningen Lika värde

Med tidningen vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete.

Tidningen är kostnadsfri.

Artiklar

Publicerat onsdag 31 maj 2023