Toppen av en tidning med rubriken Lika värde

Tidningen Lika värde

Tidningen Lika värde har fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar. Vi ger ut den fyra gånger om året.

Med tidningen vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete.

Syftet med tidningen är att inspirera förskolor och skolor att utveckla sin verksamhet så att fler barn, elever och vuxna ska nå målen med sin utbildning. Tidningen beskriver vad myndigheten erbjuder genom att berätta om hur förskolor och skolor haft nytta av myndighetens stöd och hur den nyttan gjort skillnad. Tidningen lyfter också fram aktuell forskning inom eller med anknytning till det specialpedagogiska området.

Målgrupper

Tidningen vänder sig till skolledare, lärare och annan skolpersonal, skolpolitiker, tjänstemän och andra som är intresserade av frågor kring lärande för elever i behov av särskilt stöd.

Prenumerera

Lika värde skickas kostnadsfritt till landets alla förskolor med fler än fem anställda, alla grundskolor, gymnasieskolor, komvux, skolchefer, skolstyrelser med flera.

Får din skola fler exemplar än ni vill ha? Kontakta oss via e-post likavarde@spsm.se

Vill du ha ett eget exemplar kan du prenumerera på tidningen, det kostar inget.

Beställ eller ladda ner

Vill du ha vissa nummer eller flera exemplar av utgivna tidningar kan du beställa eller ladda ner dem utan kostnad.

Ett urval av utgivna nummer av Lika värde

Publicerat måndag 30 november 2020