Vi är överens – dags att bli konkreta

Vi är överens om vad som gör skolan till en bättre plats för elever med en funktionsnedsättning. Varför finns det då föräldrar som måste strida för sina barns rätt till en fungerande skolgång?

Den frågan etsade sig fast efter att jag varit på ett riksdagsseminarium med rubriken: "En skola tillgänglig för alla" som föräldranätverket Barn i behov anordnande i förra veckan. Ett nätverk som framför allt sätter fokus på hur skolan på ett bättre sätt ska möta och fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det som deltagarna i seminariet lyfte som avgörande är just det som jag ofta och i många sammanhang hör att beslutsfattare, experter och olika professioner inom skolan säger är viktigt:

  • tidiga insatser
  • samverkan mellan olika aktörer som till exempel BUP och socialtjänsten
  • kartläggning av elevens behov
  • aktivt samarbete i skolan mellan lärare och Elevhälsan
  • ökad kompetens bland skolans personal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När jag tänker på ärenden jag mött i mitt arbete där skolsituationen inte fungerat för en elev så handlar det ofta om brister i samma faktorer som ovan. Vi som på olika sätt arbetar i och med skolan vet detta och är överens, tillgänglighet och delaktighet är A och O. Hur kommer det då sig att det ändå finns elever som hamnar mellan stolarna?

Frågan om resurser både i tid och pengar spelar roll. Det tar tid att börja i tid. Tid är ofta en bristvara och sådant som tar tid prioriteras många gånger bort. Det blir en ond cirkel eftersom att man då skjuter problemen framför sig. Vänta inte! Kartlägg, lyft frågan kollegor emellan och med föräldrar och elev och sätt in stöd. Bryt mönster, prova er fram och se till att samverka.

Min upplevelse är ändå att vi är på rätt väg, kompetensen hos pedagoger ökar om olika funktionsnedsättningar och vilka pedagogiska konsekvenser de för med sig. Samma sak gäller de andra framgångsfaktorerna som räknades upp på riksdagsseminariet. Vår förhoppning är att det studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserade vid årsskiftet ska vara ett användbart stöd i det här viktiga utvecklingsarbetet .

Min slutsats efter seminariet är att vi måste fortsätta lyfta framgångsfaktorerna, omsätta dem i konkret verksamhet och vara rädda om relationen till de föräldrar som kämpar för sina barns rätt till en bra skola.

Lena Häägg, rådgivare


Länk till studiepaketet om npf
Länk till intervju i Special Nest

Publicerat tisdag 19 april 2016 Granskat onsdag 20 april 2016