Resiliens- omfamna istället för att innefatta

Inom specialpedagogiken har olika begrepp använts för att illustrera en strävan om "en skola för alla". Från "integrering" till "inkludering" och på senare tid "tillgänglighet". Oavsett vilket begrepp man använder sig av är det viktigt att inte rikta uppmärksamheten som det som är "speciellt". Fokus kanske istället skall riktas mot själva systemet och dess förmåga att hantera och utvecklas utifrån förändringar och utmaningar. Denna förmåga benämns ofta som resiliens.

Begreppet resiliens härstammar egentligen från biologisk forskning och beskriver ett ekosystems förutsättningar och förmåga att hantera förändringar och utvecklingsförmåga. Elasticitet, spänst och töjbarhet är ord som kan kopplas till resiliensbegreppet. Att behålla stabilitet trots påfrestningar. Skolsystemet måste klara förändringar och anpassa sig efter samhällsutvecklingen.

En sårbarhet, funktionsnedsättning kan utvecklas till ett hinder i en sårbar miljö. Resiliens handlar om att minska sårbarheten på olika sätt. Till exempel genom shockabsorbers, stötdämpare som ökar elasticiteten. En "shockabsorber" kan ju t.ex. vara en väl fungerande styrkedja.

Elevhälsans roll enligt skollagen, är att förebygga och främja. Detta är precis vad resiliens egentligen handlar om. Elevhälsan behöver utveckla kompetensstärkande åtgärder och identifiera skyddsfaktorer i lärmiljön.

Begreppet resiliens har för mig en mer salutogen och hälsofrämjande klang och innebörd. Att utveckla systemresiliens innebär förmåga att omfamna inte bara personer med funktionsnedsättningar, utan även t.ex. nyanlända.

Vi bör analysera hur resiliens utvecklas. Vilka är framgångsfaktorerna? Varför den utvecklas i vissa skolor, i vissa klassrum, hos vissa rektorer, hos vissa pedagoger och hos vissa elever?

Det är angeläget att eleven blir medskapare i ett resilient skolsystem. En viktig uppgift för SPSM är att stödja huvudmän, rektorer och pedagoger i denna process.

Det som främjar resiliens hos barn är att lyckas med något. Vårt skolsystem behöver också känna att det lyckas!

/Bertil Löfdahl, SPSM juni 2016

Publicerat onsdag 29 juni 2016