It:s roll för en tillgänglig pedagogik

Jag gillar formuleringen pedagogisk tillgänglighet! Den sätter fingret på vad it har för roll i lärandet tycker jag. Pedagogens uppgift är att hitta lämpliga vägar för varje barn och elev i skolan att nå målen och stärka delaktigheten. För att lyckas med det behöver alla som arbetar i skolan känna till alternativa verktyg, anpassade läromedel och vilka resurser som finns och kan användas.

För mig, som har intresserat mig för it i lärandet under många år, kändes det nedslående att höra att Pisa-rapporten från OECD som presenterades tidigare i höstas, visade att svenska elever som använder it i stor utsträckning har sämre resultat i matematik och läsning.

Men när jag läste rapporten blev jag istället stärkt. It är inget universalmedel, det behövs också en pedagogisk tanke och koppling, som i allt lärande. Elever behöver studieteknik kopplat till det digitala användandet.

I publikationen "It i lärandet för att nå målen", som kom första gången redan 2008, skriver vi om just detta. Digital kompetens kan vara nyckeln till lärande, och att "lära att lära" stödjer allt lärande i alla ämnen. Att till exempel ge en elev, som har behov av det, möjlighet att få "lära sig att lära" genom att använda talsyntesprogram för att lyssna på texter, kan vara en grund för ett livslångt lärande. För att detta ska bli verklighet behöver pedagoger veta hur undervisningen påverkas av digitala lärverktyg. Och skolledare behöver ge förutsättningar i form av tid, organisation, kompetensutveckling och teknik.

Det räcker inte med rätt verktyg för att få en pedagogiskt tillgänglig undervisning. Skolan behöver också kunskap om hur it kan bidra till att individualisera undervisningen och göra den tillgänglig för fler.

Skolverket har nu fått ett uppdrag av regeringen att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Strategierna ska bland annat innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare.

Förslaget ska lyfta fram användningen av it för att utveckla och anpassa undervisningen för alla elever. En nationell strategi är efterlängtad av många inom skolan och jag ser fram emot en strategi som lyfter it:s roll för en tillgänglig pedagogik.

Läs mer om it i lärandet här på vår webbplats.

Berit Engberg, enhetschef

Publicerat fredag 11 december 2015 Granskat torsdag 25 oktober 2018