Möten och kunskap som gör skolan mer rättvis

Just nu lägger vi sista handen vid en av årets viktiga händelser, årets Likavärde-konferens som vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar i Örebro den 3-4 februari. Temat är "Rättvis skola" där vi kommer fokusera på viktiga aspekter som svenska förskolor, skolor och vuxenutbildningar behöver arbeta med för att skolan ska bli just rättvis.

Tanken med konferensen är att deltagarna ska få ett tillfälle att mötas i samtal om specialpedagogiska frågor. Vår förhoppning är också att ny kunskap ska skapas i mötena och samtalen mellan praktiker och forskare, och att man får med sig inspiration och nya verktyg från konferensen hem till skolvardagen. Det är ett första led i arbetet med att skapa skolutveckling.

Huvudföreläsarna Alan Dyson, professor i utbildningsvetenskap vid Manchesters universitet och Gunnel Colnerud, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, lyfter i sina seminarier de breda frågorna om hur vi skapar en rättvis skola. I seminarierna, som ligger väldigt nära skolverksamheten, kommer forskare och praktiker att tillsammans lyfta det specifika: Hur gör vi då för att skolan ska bli mer rättvis och ge alla elever samma chans att lyckas? Det är nyckeln till att det blir konkreta diskussioner och handfasta råd och verktyg som deltagarna kan ta del av och tipsa varandra om.

Som Alan Dyson konstaterar, har skolor som stöttar varandra och skapar nätverk funnit en av nycklarna till framgång. Att identifiera gemensamma dilemman och utbyta erfarenheter och lära av varandra är ett klokt sätt att ta sig an frågan om hur vi skapar en mer rättvis skola. Vi är glada över att kunna erbjuda en mötesplats där det kan ske!

Charlotta Pettersson, Nationell FoU-samordnare och projektledare Lika Värde-konferensen

Publicerat onsdag 29 januari 2014 Granskat onsdag 18 november 2015