Viktig rapport startskott på nya läsåret

Nu är äntligen rapporten om Dyslexi hos barn och ungdomar publicerad! Projektet har pågått i två år och man har tittat på bland annat testmaterial och insatser. Man har gått igenom både skandinavisk och engelskspråkig forskning, samt alla de testmaterial som används i Sverige. Det är ett stort projekt, och kriterierna för vetenskaplig hållbarhet, evidens, är höga.

Det man säkert kan slå fast är att brister i fonologisk medvetenhet före läsinlärningen är en riskfaktor för framtida dyslexi. Därför måste vi upptäcka barn med dessa brister och sätta in åtgärder.

En annan sak som är säker är att strukturerad undervisning i kopplingen mellan ljud och bokstav är en verksam metod för att förbättra läsningen hos elever med dyslexi. Det är de principer vi arbetar med i vårt pedagogiska stödmaterial för läs- och skriv/dyslexiutredning samt flerspråkig kartläggning, och det känns skönt att det är så.

Alla de många testmaterialen finns här hos oss i Stockholm där vi har dem samlade. Det är inget av dem som håller en hög vetenskaplig standard, men flera av dem bygger på en god teoretisk grund. Man ska alltså inte tänka att alla är värdelösa bara för att de inte är tillräckligt väl utprövade. Det är i alla fall helt klart att det behövs mer forskning, både på tester och insatser. Även när det gäller etiska frågeställningar och hälsoekonomi saknas forskning. Det ska bli väldigt spännande att följa vad som kommer att hända på forskningsområdet i framtiden. Nu ska det väl äntligen hända lite mer hoppas jag!

Här hos oss kommer vi att diskutera och ta ställning till hur vi går vidare.

Länk till projektet
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/

Gunilla Salo

Publicerat onsdag 13 augusti 2014 Granskat tisdag 8 december 2015