Rätt stöd till eleven gör all skillnad i världen

"Att vara eller inte vara". Med de orden beskriver min kollega Stefan Bonn skillnaden för en elev som får tillgång till rätt typ av stöd jämfört med en som inte får det.

– Det innebär all skillnad i världen, det handlar om att bli godkänd eller underkänd, att lyckas eller misslyckas, beskriver Stefan i en intervju på vår webb om alternativa verktyg i lärandet.

Ja, it kan verkligen vara en väg till framgång i skolan exempelvis för en elev i läs- och skrivsvårigheter. Men det är inte givet. Det räcker inte att ha tillgång till it, man måste kunna använda det också. För det krävs en medveten satsning på att skapa förutsättningar för både lärare och elever. Det visar, inte minst, Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som kom i våras. Rapporten beskriver hur tillgången till it har ökat i skolan, både för lärare och elever. Ökningen syns såväl i förskolan som i grund- och gymnasieskolan.

Men... trots satsningarna på ny teknik är användningen av it i många ämnen lika låg som den var för tre år sedan. I många skolor saknas it-planer och it-strategier och behovet av kompetensutveckling för att kunna utnyttja den nya tekniken är fortfarande stort. Hur kommer det sig? Det är ju ett oerhört resursslöseri att inte kunna utnyttja utrustning som köps in. Som att köpa en bil utan att kunna köra den.

Att lyssna på erfarna föreläsare är ett bra sätt att öka sin kompetens tycker jag. Här på vår webbplats finns nu flera bra föreläsningar med it inom specialpedagogik som övergripande tema. Det är mina kollegor Stefan Bonn, Tord Söderqvist och Curt Ekstedt, som tillsammans med Idor Svensson, psykolog och filosofie doktor i psykologi vid Linnéuniversitetet, håller presentationerna.

När it används i undervisningen är det bra att känna till vad som gäller kring upphovsrätt. Upphovsmannens samtycke behövs för att få använda material som man hittar på nätet, oavsett om det handlar om bilder, filmer eller texter. Därför finns ett par föreläsningar om upphovsrätt på vår webbplats där vi får hjälp av ett par jurister att reda ut begreppen.

Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om våra filmer.

Berit Engberg
Samordnare för it i lärandet

Fotnot. Texten är också publicerad i SPSM:s tidning Lika värde, nr 3 2013.

Publicerat onsdag 30 oktober 2013 Granskat torsdag 7 januari 2016