Tid att tänka nytt

En skolas it-miljö kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning - om den utformas så att den blir tillgänglig för alla. Modern teknik och olika alternativa verktyg kan ge möjligheter att skriva, läsa och räkna. Sveriges Radio har precis granskat hur skolan fungerar för elever som behöver särskilt stöd och i ett inslag lyftes en rapport från Hjälpmedelsinstitutet som visar att de investeringar man gör i tillgänglig it-miljö och alternativa verktyg är kloka satsningar. Fler elever som behöver särskilt stöd klarar skolan, och risken att hamna i utanförskap minskar drastiskt.

Lyssna på inslaget om Hjälpmedelsinstitutets rapport på Sveriges radios webbplats. 

I ljuset av det har jag under hösten varit med i sammanhang som bidrar till nytänkande på det här området. Ett av dem var Post- och telestyrelsens expertråd för en innovationstävling med temat Leka Lära Leva. Tävlingen gick ut på att hitta it-lösningar som kan användas av alla – oavsett funktionsförmåga. Vi i expertrådet fick möta en mängd olika företag och konstellationer som presenterade innovativa förslag till produkter eller tjänster som förenklar för många. Det var roligt, intressant och inspirerande. Att diskutera med personer i expertgruppen som inte är pedagoger, gav mig lite nya perspektiv. Post- och telestyrelsen har en ny tävling på gång och nu är temat Från studier till arbete.

Läs mer om tävlingen på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Ett annat sammanhang som visar på nytänkande är utdelningen av Guldäpplet, som går till en lärare som förnyat lärandet med hjälp av it. SPSM är partner i Guldäpplet sedan tre år tillbaka och vi har sett många inspirerande och nytänkande lärare som nominerats och prisats. Från och med nästa år kommer kriterierna för nominering till Guldäpplet att förändras en aning. Nu lyfter vi fram pedagogens förmåga att med hjälp av it verka för att inkludera alla elever i undervisningen. Det känns som ett viktigt och självklart steg för att utveckla lärarstipendiet Guldäpplet.

I en av SPSM:s filmer berättar två elever hur deras möjligheter till delaktighet i skolan ökat med hjälp av it. Jag blir lika glad varje gång jag hör Busaba och Viktor berätta om sin vardag i skolan. Hur rätt verktyg kan skapa självständighet i undervisningen. Nytänkande pedagoger och skolledare är nyckeln till glädje i skolan för många elever!

Berit Engberg
Samordnare för it i lärandet

Publicerat torsdag 19 december 2013 Granskat torsdag 7 januari 2016