Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Avsnitt 43: Taktil kommunikation med barn och elever med dövblindhet

Vad är taktil kommunikation och hur använder man det i undervisningen? Samtal om språk och kommunikation för barn och unga med dövblindhet och hur viktigt det är att deras rätt till språk verkligen tas om hand och respekteras. 

 

Medverkande är Sofi Malmgren och Jessica Jägryd, båda rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

Ladda ner avsnitt 43
Lyssna på avsnitt 43 på Spotify
Lyssna på avsnitt 43 på Apple podcast
Läs avsnitt 43 (PDF-dokument, 185 kB)

Avsnitt 42: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ur ett forskarperspektiv

Pia Skott, docent i pedagogik och Ingrid Hylander, psykolog och docent i pedagogik vid Karolinska institutet, har på uppdrag av myndigheten genomfört en uppföljande studie om skolor som deltagit i vår nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning". I det här avsnittet samtalar de med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM om studiens viktigaste slutsatser. 

Ladda ner avsnitt 42
Lyssna på avsnitt 42 på Spotify
Lyssna på avsnitt 42 på Apple podcast
Läs avsnitt 42 (PDF-dokument, 167 kB) 

Avsnitt 41: Systematiskt elevhälsoarbete i Österåkers kommun

I Österåkers kommun i Stockholms län leder elevhälsochefen Henrik Kempe arbetet för en mer likvärdig skola genom systematiskt elevhälsoarbete. En spännande resa som Henrik delar med sig av i samtal med Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Ladda ner avsnitt 41
Lyssna på avsnitt 41 på Spotify
Lyssna på avsnitt 41 på Apple podcast
Läs avsnitt 41 (PDF-dokument, 166 kB)

Avsnitt 40: Systematiskt elevhälsoarbete på Ramsele skola

I det här avsnittet berättar rektorn Anna Lagergren om Ramsele skolas resa till ett systematiskt elevhälsoarbete som idag präglas av delaktighet och dialog, både mellan olika proffessioner i skolan men också med vårdnadshavare och elever. 

Medverkande är Anna Lagergren, rektor på Ramsele skola och Monika Vigetun, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 40 
Lyssna på avsnitt 40 i Spotify
Lyssna på avsnitt 40 i Apple podcast 
Läs avsnitt 40 (PDF-dokument, 130 kB)

Avsnitt 39: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Elin

Vad tycker gymnasieelever med funktionsnedsättning varit bra och mindre bra efter en vår där de varit hänvisade till en skärm, tangentbord och ett headset? Vad kan skolan lära sig av vårens distansundervisning och ta med sig till höstens ordinarie undervisning? I fyra avsnitt samtalar vi med elever om våren som gick och hur de ser på framtiden.

Medverkande är Elin Lilja, som i höst börjar sitt tredje år på samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och har dyslexi. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 39
Lyssna på avsnitt 39 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 39 på Apple podcast 
Läs avsnitt 39 (PDF-dokument, 126 kB)

Avsnitt 38: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Milena

Vad tycker gymnasieelever med funktionsnedsättning varit bra och mindre bra efter en vår där de varit hänvisade till en skärm, tangentbord och ett headset? Vad kan skolan lära sig av vårens distansundervisning och ta med sig till höstens ordinarie undervisning? I fyra avsnitt samtalar vi med elever om våren som gick och hur de ser på framtiden.

Medverkande är Milena Grigorya, som nu börjar sitt tredje år på vård- och omsorgsprogrammet i Växjö och har en hörselnedsättning Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 38
Lyssna på avsnitt 38 på Spotify
Lyssna på avsnitt 38 på Apple podcast 
Läs avsnitt 38 (PDF-dokument, 111 kB)

Avsnitt 37: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Tage

Vad tycker gymnasieelever med funktionsnedsättning varit bra och mindre bra efter en vår där de varit hänvisade till en skärm, tangentbord och ett headset? Vad kan skolan lära sig av vårens distansundervisning och ta med sig till höstens ordinarie undervisning? I fyra avsnitt samtalar vi med elever om våren som gick och hur de ser på framtiden.

Medverkande är Tage Johansson, som tog studenten från Teknikprogrammet i våras och är blind. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 37
Lyssna på avsnitt 37 på Spotify
Lyssna på avsnitt 37 på Apple podcast
Läs avsnitt 37 (PDF-dokument, 126 kB)

 

Avsnitt 36: Vårens distansundervisning enligt eleverna - Gabriella

Vad tycker gymnasieelever med funktionsnedsättning varit bra och mindre bra efter en vår där de varit hänvisade till en skärm, tangentbord och ett headset? Vad kan skolan lära sig av vårens distansundervisning och ta med sig till höstens ordinarie undervisning? I fyra avsnitt samtalar vi med elever om våren som gick och hur de ser på framtiden.

Medverkande är Gabriella Malki, gymnasieelev med en språkstörning och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 36
Lyssna på avsnitt 36 på Spotify 
Lyssna på Apple podcast
Läs avsnitt 36 (PDF-dokument, 151 kB)

 

Avsnitt 35: Systematiskt elevhälsoarbete - nyckeln till att främja lärande och hälsa, även i distansundervisningstider

Skolor som har ett systematiskt elevhälsoarbete har klarat omställningen under Coronapandemin generellt sett lite bättre enligt vad myndigheten erfar utifrån samtal med olika skolverksamheter. Dessa skolor har också haft lättare att upprätthålla sitt stöd och ge elever en undervisning som möter deras behov. Och vad är då nyckeln för framgång och vad innebär det att arbeta systematiskt kring elevhälsa?

Medverkande är rådgivarna och kursledarna Erica Sjöberg och Sarah Neuman, samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare. Alla tre arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Ladda ner avsnitt 35
Lyssna på avsnitt 35 på Spotify
Lyssna på avsnitt 35 på Apple podcast
Läs avsnitt 35 (PDF-dokument, 147 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil

Avsnitt 34: Undervisning i lovskola - ett exempel från Luleå kommun

I år är det fler elever än vanligt som erbjuds plats i lovskola på sommarlovet. I Luleå har antalet elever ökat med 60 % vilket bland annat beror på missad undervisningstid på grund av Coronapandemin. I det här avsnittet berättar Cecilia Munter Brandén, rektor i Luleå kommun, om hur de arbetar med lovskolan nu under sommaren. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 34 
Lyssna på avsnitt 34 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 34 på Apple podcast 
Läs avsnitt 34 (PDF-dokument, 131 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil

Avsnitt 33: Undervisning på distans - Johanna om betyg och bedömning

Betyg och bedömning i distansundervisningstider är en utmaning - hur blir bedömningen rättssäker och hur kan man tänka kring formativ respektive summativ bedömning?

Medverkande är Johanna Benfatto, rådgivare och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare, båda Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 33
Lyssna på avsnitt 33 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 33 på Apple podcast 
Läs avsnitt 33 (PDF-dokument, 121 kB)

Avsnitt 32: Undervisning på distans - Annelie om utmaningar för elever med språkstörning

Vilka är de största utmaningarna just nu i distansundervisningstider för elever med språkliga utmaningar? Vilka signaler får vi som skolmyndighet och vad säger eleverna?

Medverkande är Annelie Westlund, rådgivare och Erika Bergman, båda Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 32 
Lyssna på avsnitt 32 på Spotify 
Läs avsnitt 32 (PDF-dokument, 122 kB)

Avsnitt 31: Undervisning på distans - Anders om hur du anpassar undervisning på distans för elever med grav synnedsättning eller blindhet

Att få undervisning på distans att fungera för elever med grav synnedsätttning eller elever som är blinda är en stor utmaning. I det här avsnittet får du råd om vad du behöver tänka på för att eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen på ett bra sätt.

Medverkar gör Anders Sennerö, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare. Båda arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 31 
Lyssna på avsnitt 31 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 31 på Apple podcast 
Läs avsnitt 31 (PDF-dokument, 130 kB)

Avsnitt 30: Undervisning på distans - Eva-Lisa om vuxenutbildningen och utmaningarna just nu

Hur går de för de som studerar inom vuxenutbildningen just nu? I pandemitider förordas undervisning på distans och utmaningarna är stora för många av de vuxenstuderande, inte minst de med i behov av anpassningar och stöd.

Medverkande är Eva-Lisa Andersson, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 30 
Lyssna på avsnitt 30 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 30 på Apple podcast
Läs avsnitt 30 (PDF-dokument, 118 kB)

Avsnitt 29: Undervisning på distans - Helene om lärdomar under pandemitider

Social distans och Coronatider påverkar oss alla på olika sätt, men som med alla förändringsprocesser så sker det nya saker på vägen som vi kanske inte räknat med. Det här är också ett tillfälle att kartlägga och ta reda på vad som händer med undervisningen i det digitala mötet med eleverna. Samtala med eleverna eller gör enkät. Vad fungerade inte, varför?

Medverkar gör Helene Fägerblad, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare. Båda arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ladda ner avsnitt 29 
Lyssna på avsnitt 29 på Spotify
Lyssna på avsnitt 29 på Apple podcast 
Läs avsnitt 29 (PDF-dokument, 115 kB)

Avsnitt 28: Undervisning på distans - Rikard om digitala läromedel

Digitala läromedel och som passar för undervisning på distans, vad finns att tillgå och hur hittar man rätt? I vår tjänst Hitta läromedel finns tusenatals läromedel som är riktade och anpassade till olika målgrupper, ämnen och skolformer. I det här avsnittet berättar och vägleder Rikard om tjänsten.

Medverkande är Rikard Sjöstedt, läromedelsrågivare på SPSM. Samtalet leds av Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 28 
Lyssna på avsnitt 28 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 28 på Apple podcast
Läs avsnitt 28 (PDF-dokument, 116 kB)

Avsnitt 27: Undervisning på distans - Helene om elever i behov av anpassningar och stöd

Hur går det för elever i behov av stöd som går i gymnasieskolan och får sin undervisning på distans just nu? Vad får myndigheten för signaler om hur det går för de elever som vår myndighet har ett särskilt fokus på då, elever som av olika anledningar har behov av anpassningar och stöd?

Medverkande är Helene Fägerblad, rådgivare och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare, båda Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 27 
Lyssna på avsnitt 17 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 27 på Apple podcast  
Läs avsnitt 27 (PDF-dokument, 114 kB)

En person snett bakifrån som står vid en mikrofon

Avsnitt 26: Undervisning på distans - Johnny om digitala verktyg

Just nu bedrivs ju undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans, med hjälp av digital teknik. Vad är viktigt för att tänka på för att det ska fungera också för elever som av olika anledningar kan behöva anpassningar och stöd?

Våren 2020 poddar vi utifrån nuvarande pandemiläge och ger råd kring vad och hur du som arbetar i skolan undervisar och bedömer elevernas kunskaper och utveckling på distans.

Medverkande är Johnny Andersson, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare, båda på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner avsnitt 26 
Lyssna på avsnitt 26 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 26 på Apple podcast 
Läs avsnitt 26 (PDF-dokument, 135 kB)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra i en poddstudio

Avsnitt 25: Digitala verktyg för en tillgänglig undervisning

För elever med läs- och skrivsvårigheter eller någon annan utmaning som påverkar hur man lär sig på bästa sätt kan digitala verktyg vara nyckeln för att stärka förutsättningarna att lära. Våra rådgivare berättat hur. 

I det här avsnittet medverkar Josephine Andersson och Eva Rännar, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare.

Ladda ner avsnitt 25 
Lyssna på avsnitt 25 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 25 på Apple podcast
Läs avsnitt 25 (PDF-dokument, 160 kB)

Avsnitt 24: Så arbetar vi med garantin för tidiga stödinsatser

Möt Brunnaskolan i Botkyrka kommun utanför Stockholm som har kommit långt i arbetet med Garantin för tidiga insatser. Rutiner för kartläggning, god förankring hos vårdnadshavare och bra samarbete mellan elevhälsa och lärarlag är några viktiga framgångsfaktorer.

Medverkande: Elin Grenander, förstelärare Botkyrka kommun och Gunilla Fällman, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 24 
Lyssna på avsnitt 24 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 24 på Apple podcast
Läs avsnitt 24 (PDF-dokument, 172 kB)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra. De har varsin mikrofon framför sig.

Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli

Hur kan undervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet?

I studion finns myndighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att stödja varandra som kollegor när det kommer till matematikundervisningen. Samtalsledare är Erika Bergman, presssekreterare på SPSM.

Ladda ner avsnitt 23 
Lyssna på avsnitt 23 på Spotify
Lyssna på avsnitt 23 på Apple podcast
Läs avsnitt 23 (PDF-dokument, 161 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd?

Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman.

Ladda ner avsnitt 22 
Lyssna på avsnitt 22 i Spotify 
Lyssna på avsnitt 22 i Apple podcast
Läs avsnitt 22 (PDF-dokument, 168 bytes)

Två personer som

Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun

I det här avsnittet deltar Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.

Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM.

Ladda ner avsnitt 21 
Lyssna på avsnitt 21 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 21 på Apple podcast 
Läs avsnitt 21 (PDF-dokument, 153 bytes)

två personer, an vänd mot kameran, den andra från, framför varsin mikrofon

Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi? Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman.

Ladda ner avsnitt 20
Lyssna på avsnitt 20 på Spotify
Lyssna på avsnitt 20 på Apple Podcasts
Läs avsnitt 20  (PDF-dokument, 150 bytes)

En person i profil som ler framför en mikrofon

Avsnitt 19: Strategier och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Det första avsnittet i en serie om fyra kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för en elevs lärande och vilka strategier behövs och vilket stöd kan man erbjuda?

Medverkande: Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 19 
Lyssna på avsnitt 19 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 19 på Spotify 
Läs avsnitt 19 (PDF-dokument, 301 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 18: Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 – vad innebär det för skolan?

Varför är barnkonventionen ett viktigt verktyg i skolans och myndigheternas arbete? Hur omsätter vi barnkonventionens intentioner i vardagen på bästa sätt?

I årets sista avsnitt samtalar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) om Barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Samtalsledare är Eva-Li Littorin, kommunikationschef på SPSM.

Ladda ner avsnitt 18
Lyssna på avsnitt 18 på Spotify
Lyssna på på avsnitt 18 på Apple podcast
Läs avsnitt 18 (PDF-dokument, 220 bytes)

Avsnitt 17: Så kan du arbeta med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Vad innebär Läsa, skriva, räkna - garanti för tidiga insatser? Hur kan man jobba i enlighet med garantin och vilket stöd man kan få som skolverksamhet?

Medverkande är Åsa Elebring, undervisningsråd på Skolverket och Jessica Magnusson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Ladda ner avsnitt 17 
Lyssna på avsnitt 17 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 17 på Apple podcast
Läs avsnitt 17  (PDF-dokument, 262 bytes)

Porträtt snett bakifrån på person i glas ögon som står vid en mikrofon

Avsnitt 16: Så ger vi elever med språkstörning en bra skolgång

Att ha en språkstörning innebär att man som individ har svårt att uttrycka sig och det kan även vara svårt att förstå vad andra säger. Det påverkar lärandet och förstås också förutsättningarna för en elev visa vad man kan och har lärt sig. Så hur kan man stötta dessa elever i klassrummet?

I avsnittet deltar Hanna Larsson och Sara Karlsson som båda arbetar som lärare på Hällsboskolan i Umeå. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 16
Lyssna på avsnitt 16 på Spotify
Lyssna på avsnitt 16 på Apple podcast
Läs avsnitt 16 (PDF-dokument, 231 bytes)

Avsnitt 15: Språkstörning på gymnasiet - om motivation och stödinsatser i undervisningen

Hur kan skolan ge ett bra stöd till och motivera en elev med språkstörning på gymnasiet?

I det här avsnittet berättar eleven Con Onelius Gradén och läraren Örjan Persson om hur de arbetat tillsammans för att få undervisningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion att fungera när en språkstörning sätter gränser för inlärning.

Samtalsledare är Erika Bergman.

I vårt studiepaket om språkstörning finns även en film där Con och Örjan intervjuas på plats i Söderhamn.

Ladda ner avsnitt 15
Lyssna på avsnitt 15 på Spotify
Lyssna på Avsnitt 15 på Apple podcast
Läs avsnitt 15 (PDF-dokument, 204 bytes)

Avsnitt 14: Stärk språk och kommunikation för barn och elever med språkstörning med hjälp av högläsning

Hur man kan du arbeta med högläsning på ett bra sätt? Om vikten av att jobba med högläsning för att stärka språk och förutsättningar att kommunicera för barn med språkstörning eller som har andra språkliga svårigheter.

Annelie Westlund, rådgivare på SPSM och Jim Gustafsson, logoped och författare, som arbetar på Bamse språkförskolor i Stockholm. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 36 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 14 
Lyssna på avsnitt 14 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 14 på Spotify

Läs avsnitt 14  (PDF-dokument, 280 bytes)

Avsnitt 13: Språkstörning och konsekvenser för lärandet

Vad är en språkstörning, och vilket stöd kan ett barn eller en elev som har en språkstörning behöva?

Medverkande: Annelie Westlund, rådgivare, och Marika Habbe, logoped.
Samtalsledare: Erika Bergman, pressekreterare. Alla arbetar på myndigheten. Avsnittet är 39 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 13 
Lyssna på avsnitt 13 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 13 på Apple podcast 
Läs avsnitt 13  (PDF-dokument, 247 bytes)

Avsnitt 12: Så ger vi specialpedagogiskt stöd

I det här avsnittet presenterar och beskriver vi kortfattat vårt erbjudande kring specialpedagogiskt stöd. Medverkar gör Maria Nyman, enhetschef och rådgivarna Isabel Olsson och Carina Bigelius. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör. Avsnittet är 19 minuter långt.

Lyssna på avsnitt 12 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 12 på Apple podcast 
Ladda ner avsnitt 12 
Läs avsnitt 12 (PDF-dokument, 298 bytes)

Två personer bakom varsin mick som ler och samtalar med varandra

Avsnitt 11: Särskilda insatser i skolan (SIS) – Så kan det göra skillnad och så söker du

Vi presenterar möjligheterna till att söka bidrag hos oss för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i förskolan, skolan och kommunal vuxenutbildning.

Medverkande: Linda Eldestrand och Charlotte Ehinger, båda utredare på Statsbidragsenheten. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör på myndigheten. Avsnittet är 20 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 11 
Lyssna på avsnitt 11 på Spotify
Lyssna på avsnitt 11 på Apple podcast
Läs avsnitt 11 (PDF-dokument, 274 bytes)

Avsnitt 10: AKK för rätten till delaktighet och lärande

Hur använder man AKK för att göra alla elever delaktiga i undervisningen? Vilka möjligheter finns och vad behöver jag som pedagog eller resurs veta?

Medverkande är Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 43 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 10
Lyssna på avsnitt 10 på Spotify
Lyssna på avsnitt 10 på Apple podcast
Läs avsnitt 10 (PDF-dokument, 265 bytes)

Avsnitt 9: AKK som stöd för nyanlända och flerspråkiga elever

Varför är AKK bra för elever med en funktionsnedsättning som är nyanlända eller är flerspråkiga?

Vad behöver man som lärare till nyanlända eller flerspråkiga elever tänka på om man vill använda sig av AKK? Vilka verktyg kan vara till hjälp?

Medverkande: Denho Özmen, rådgivare och Marika Habbe, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig. Avsnittet är 27 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 9 
Lyssna på avsnitt 9 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 9 i Apple podcast  
Läs avsnitt 9 (PDF-dokument, 241 bytes)

Avsnitt 8: Så arbetar du med AKK och elever med språkstörning

Hur kan du med hjälp av AKK ge stöd till elever med språkstörning? I det här avsnittet får du som lyssnar tips om hur du kan använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK, till elever med språkstörning.

Medverkar gör våra medarbetare Isabel Olsson, rådgivare och Anna Strömberg, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är knappt 29 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 8 
Lyssna på avsnitt 8 på Spotify
Lyssna på avsnitt 8 på Apple podcast  
Läs avsnitt 8 (PDF-dokument, 242 bytes)

Johnny och Isabel i poddstudion

Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera - vad är AKK?

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation.

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 23 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 7 
Lyssna på avsnitt 7 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 7 på Apple podcast  
Läs avsnitt 7 (PDF-dokument, 239 bytes)

Avsnitt 6: Framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autism

  • Vad är en bra lärmiljö i en skola för elever med autism och asperger?
  • Vad behöver jag som lärare tänka på när jag ska undervisa en elev inom autismspektrumtillstånd?

I det här avsnittet medverkar Jill Faulkner, före detta elev och numera entreprenör med autism och Linda Petersson, rådgivare på SPSM med mångårig erfarenhet av att möta elever inom autismspektrumtillstånd. Samtals- och programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 39 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 6
Lyssna på avsnitt 6 på Spotify
Lyssna på avsnitt 6 på Apple podcast  
Läs avsnitt 6 (PDF-dokument, 349 bytes)

Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas

Det här avsnittet ägnar vi åt den viktiga fritidsverksamheten.

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?
  • Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?
  • Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Medverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare SPSM. Avsnittet är 30 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 5 
Lyssna på avsnitt 5 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 5 på Apple podcast  
Läs avsnitt 5 (PDF-dokument, 191 bytes)

Porträtt på två personer som står i en studio och pratar i en mikrofon

Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet

Möt Tierps kommun i Uppland som har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro.

Medverkande är Ann Tunell, specialpedagog och Linda Gagner, speciallärare, båda Tierps kommun samt Helene Fägerblad, rådgivare SPSM. Samtalsledare/programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är ca 37 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 4 
Lyssna på avsnitt 4 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 4 på Apple Podcast  
Läs avsnitt 4 (PDF-dokument, 238 bytes)

Avsnitt 3: En god relation mellan hem och skola för barnets bästa

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig? I det här avsnittet får du som lyssnar råd om hur man skapar en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och författare samt förälder till ett barn med ADHD och Ulrika Gill, pedagog och föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Samtalsledare är Erika Bergman.

Längd cirka 34 minuter.

Lyssna på avsnitt 3 på Spotify
Lyssna på avsnitt 3 på Apple podcast 
Ladda ner avsnitt 3 
Läs avsnitt 3 (PDF-dokument, 272 bytes)

Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom NPF?

Om vikten av goda relationer, kommunikation och differentierad undervisning. 

Medverkande: Helene Fägerblad och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är ca 36 minuter långt

Lyssna på avsnitt 2 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 2 på Apple podcast  
Ladda ner avsnitt 2 
Läs avsnitt 2 (PDF-dokument, 205 bytes)

Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 26 minuter långt. 

Lyssna på avsnitt 1 på Spotify
Lyssna på avsnitt 1 på Apple Podcast 
Ladda ner avsnitt 1  
Läs avsnitt 1 (PDF-dokument, 199 bytes)

Publicerat fredag 23 oktober 2020