Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Avsnitt 12: Så ger vi specialpedagogiskt stöd

I det här avsnittet presenterar och beskriver vi kortfattat vårt erbjudande kring specialpedagogiskt stöd. Medverkar gör Maria Nyman, enhetschef och rådgivarna Isabel Olsson och Carina Bigelius. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör.

Lyssna på Spotify 
Lyssna på Apple podcast 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet  (PDF-dokument, 298 bytes)

Två personer bakom varsin mick som ler och samtalar med varandra

Avsnitt 11: Särskilda insatser i skolan (SIS) – Så kan det göra skillnad och så söker du

Vi presenterar möjligheterna till att söka bidrag hos oss för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i förskolan, skolan och kommunal vuxenutbildning.

Medverkande: Linda Eldestrand och Charlotte Ehinger, båda utredare på Statsbidragsenheten. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör på myndigheten.

Ladda ner avsnittet
Lyssna på Spotify
Lyssna på Apple podcast
Läs avsnittet (PDF-dokument, 274 bytes)

Avsnitt 10: AKK för rätten till delaktighet och lärande

Hur använder man AKK för att göra alla elever delaktiga i undervisningen? Vilka möjligheter finns och vad behöver jag som pedagog eller resurs veta?

Medverkande är Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 43 minuter långt.

Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 265 bytes)
Lyssna på Spotify
Lyssna på Apple podcast

Avsnitt 9: AKK som stöd för nyanlända och flerspråkiga elever

Varför är AKK bra för elever med en funktionsnedsättning som är nyanlända eller är flerspråkiga?

Vad behöver man som lärare till nyanlända eller flerspråkiga elever tänka på om man vill använda sig av AKK? Vilka verktyg kan vara till hjälp?

Medverkande: Denho Özmen, rådgivare och Marika Habbe, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig.

Ladda ner avsnittet

Lyssna på Spotify

Lyssna på iTunes

Läs avsnittet (PDF-dokument, 241 bytes)

Avsnitt 8: Så arbetar du med AKK och elever med språkstörning

Hur kan du med hjälp av AKK ge stöd till elever med språkstörning? I det här avsnittet får du som lyssnar tips om hur du kan använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK, till elever med språkstörning.

Medverkar gör våra medarbetare Isabel Olsson, rådgivare och Anna Strömberg, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är knappt 29 minuter långt.

Ladda ner avsnittet

Lyssna på Spotify

Läs avsnittet (PDF-dokument, 242 bytes)

Johnny och Isabel i poddstudion

Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera - vad är AKK?

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation.

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 23 minuter långt.

Ladda ner avsnittet
Lyssna på Spotify 

Lyssna på iTunes 
Läs avsnittet (PDF-dokument, 239 bytes)

Avsnitt 6: Framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autism

  • Vad är en bra lärmiljö i en skola för elever med autism och asperger?
  • Vad behöver jag som lärare tänka på när jag ska undervisa en elev inom autismspektrumtillstånd?

I det här avsnittet medverkar Jill Faulkner, före detta elev och numera entreprenör med autism och Linda Petersson, rådgivare på SPSM med mångårig erfarenhet av att möta elever inom autismspektrumtillstånd. Samtals- och programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd ca: 39 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 349 bytes)

Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas

Det här avsnittet ägnar vi åt den viktiga fritidsverksamheten.

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?
  • Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?
  • Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Medverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare SPSM.

Längd ca 30 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på Itunes 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 191 bytes)

Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet

Möt Tierps kommun i Uppland som har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro.

Medverkande är Ann Tunell, specialpedagog och Linda Gagner, speciallärare, båda Tierps kommun samt Helene Fagerblad, rådgivare SPSM. Samtalsledare/programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 37 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 238 bytes)

Avsnitt 3: En god relation mellan hem och skola för barnets bästa

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig? I det här avsnittet får du som lyssnar råd om hua man skapar en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och författare samt förälder till ett barn med ADHD och Ulrika Gill, pedagog och föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Samtalsledare är Erika Bergman.

Längd cirka 34 minuter.

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 272 bytes)

Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom NPF?

Om vikten av goda relationer, kommunikation och differentierad undervisning. 

Medverkande: Helene Fägerblad och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 36 minuter.

Lyssna på Spotify  
Lyssna på iTunes 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 205 bytes)

Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: knappt 26 minuter.
Lyssna på Spotify
Ladda ner avsnittet
Transkribering av avsnittet (PDF-dokument, 199 bytes)

Publicerat tisdag 30 april 2019 Granskat torsdag 17 oktober 2019