Största satsningen någonsin riktad till vuxenutbildningar

Allt började med ett samtal från vuxenutbildningen i Flen. Med deras idé som bas har vi byggt upp ett webbaserat studie­paket som riktar sig specifikt till utbildningar för vuxna. Målet är att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna studera utifrån sina behov och intressen.

Vi vet att tillgången på stöd för vuxenstuderande varierar stort i landet. En del utbildningsanordnare satsar. Andra prioriterar ned. Men att göra sin utbildning tillgänglig är inget val. Skyldigheten att erbjuda tillgängliga studier för vuxna med funktionsned­sättning finns tydligt formulerad i diskrimineringslagen, som omfattar alla utbildningsformer, och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned­sättning.

Det är ett faktum att personer med funktionsned­sättning som grupp generellt sett har lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och sämre förankring på arbets­marknaden än befolkningen i övrigt. Många vuxenutbildningsanordnare saknar specialpedagog eller liknande funktion och efterfrågar hjälp från oss för att kunna leva upp till kraven på en fysisk, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö.

Sedan många år har vi en skriftserie om att göra studie­situationen tillgänglig för vuxna med funktionsned­sättning. Skrifterna går åt som smör i solsken. Varför inte bygga ett webbaserat studiepaket kring dem? Med ett upplägg där kollegor får diskutera och lära tillsammans! Skrifterna har fått en ansiktslyftning med ny färg och nytt format. Den övergripande skriften i serien har kompletterats med ett interkulturellt perspektiv.

Vårt budskap till alla vuxenutbildare är: Ta för er! Ni behöver inte skicka in någon förfrågan och vänta på oss. Sätt igång själva! Studiepaketet och det inspelade webbseminariet innehåller alla instruktioner och allt material som ni behöver. Sedan finns vi här när ni vill fördjupa er eller fortsätta utveckla er verksamhet.

Till Studiepaket vuxen och det inspelade webbseminariet

Leif Näver, ordförande i projektets styrgrupp

Publicerat torsdag 3 mars 2016 Granskat onsdag 23 mars 2016