Hurra, snart är det blomstertid!

Vad har du tänkt säga till alla underbara ungar på skolavslutningen i år? "Kom ihåg att bada och hänga med kompisar och äta mycket glass"? Det låter underbart. Det ÄR ju underbart att bada och hänga med kompisar och äta mycket glass.

Vi utgår ifrån att sommarlovet är förknippat med glädje, förväntan och en positiv känsla av frihet och kravlöshet, precis som det med lite tur i livslotteriet var för oss själva och kanske är för våra egna barn och faktiskt för de allra flesta. Att det inte är riktigt så för alla vet vi också, även om vi kanske inte alltid orkar tänka på det. Jag vill ändå att vi gör det nu, om än bara för en liten stund.

För många barn och elever innebär en lång sommar utan navet i skolan en stor utsatthet. Ensamheten ökar, lunchen uteblir, rutinerna saknas och skillnaderna mellan de egna och kamraternas hemförhållanden märks tydligare än någonsin. För elever med funktionsnedsättning är brist på rutiner många gånger ett svårt hinder för att få någonting gjort alls och ensamheten kan därmed bli ännu mer påtaglig. Ensamhet är svår att mäta och ingenting som isolerat förekommer på loven, men även en invand upplevelse av ensamhet kan kännas tyngre än vanligt då man uppmanas att hänga på en strand man inte har upplevt med kompisar man inte har.

Enligt Rädda barnen lever minst 12 procent av svenska barn i fattigdom. Störst är risken för barn till ensamstående föräldrar eller föräldrar med utländskt ursprung. I dessa grupper är andelen barn i ekonomisk utsatthet nästan 30 procent. 20 procent av barnen i Sverige har föräldrar med problematisk alkoholkonsumtion. Lika många barn har erfarenhet av sexuella övergrepp, varav 10 procent uppger att förövaren dessutom är eller har varit en person i den egna familjen.

Trots att barnen som lever i utsatthet under sommarlovet är i minoritet är det viktigt att även deras realitet görs synlig. FN:s barnkonvention är vår myndighets yttersta och viktigaste riktlinje. Enligt konventionen ska varje barn utan undantag ha rätt till den levnadsstandard som är skälig för att trygga dess utveckling. Varje barn har även rätt till lek, vila, fritid och till att skyddas mot alla typer av våld.

En aningslös fråga som "vad ska du göra i sommar?" kan med andra ord ge betongklumpar i magen. En elev som vet att sommarlov innebär ensamhet eller som riskerar att bli än mer dramatiskt utsatt svarar med stor sannolikhet inte helt ärligt på den frågan.

Så vad kan vi och skolan göra mer än önska varandra ett underbart sommarlov? Det är ju oerhört tungt att tänka på allt som känns fel utan att kunna göra skillnad. Men tänk om vi kan det - åtminstone lite?!

Vi kan iallafall vara lite mer tydliga med att vi ser olikheten utan att värdera individerna som lever i dess ytterkanter. Vi kan jämte rosor, kramar och betyg också dela ut tillgänglig information om hur man kommer i kontakt med kloka människor utanför familjen när man behöver det. Och sen kan vi naturligtvis, i mån av förmåga och trots vår semester, se alla barn som finns i vårt eget närområde, även om de inte är våra egna. Tänk om en plats på studsmattan, en oväntad glass eller ett personligt riktat hej faktiskt gör skillnad för någon. Skillnad är svår att mäta, men den känns inuti.

Jag önskar dig en vilsam, trygg sommar.

Pia Rehns namnteckning

Pia Rehn Bergander, rådgivare

Publicerat tisdag 28 april 2020