Hitta rätt läromedel för elever med språkstörning

Jag har vid ett antal tillfällen undervisat, eller på nära håll kunnat följa, elever med språkstörning. Utmaningarna för dessa elever är att kunna kommunicera och göra sig förstådda, men också att kunna ta till sig en text. Utmaningen för mig som lärare är att hitta alternativ till muntlig kommunikation och läromedel som gör undervisningen likvärdig även för den med språkstörning. Det handlar också om att ha tålamod i en ofta lång process i att hitta rätt för att inte tappa dessa elever.

Det finns dessvärre inget universalknep när det gäller att hitta läromedel till elever med språkstörning, utan det gäller att utgå från eleven och elevens specifika behov. Men, min erfarenhet säger ändå att läromedel med de tillgängliggörande egenskaperna Lättläst, tydlig layout och inspelad text är en bra början.

En lättläst text, vilket inte är det samma som klarspråk, är ofta väldigt behaglig för en elev med språkstörning. Om du är nyfiken på skillnaden så finns exempel här på vår webbplats. Vi publicerar alltid våra nyheter med en lättläst version av samma nyhetstext. Även elever med annan språklig bakgrund har glädje av en lättläst text. Det har även hjälpt att samtala om texten samt att rita och samtala om bilder i anslutning.

En tydlig layout hjälper också eleven med läsningen, texten blir renare och mer avskalad vilket underlättar för personer med språkstörning. Bilder, rubriker och text kommer i en konsekvent ordning och typsnitten är enhetliga och ofta lite större. Texten står ofta i en spalt och är uppdelad i tydliga stycken. I webbaserade läromedel förekommer det inga störande dekorationsbilder.

Inspelad text innebär att texten går att få uppläst antingen av läromedlets talsyntes eller mänsklig röst. För eleven kan det vara skönt att ta till sig innehållet genom att lyssna, men det är även bra lästräning att lyssna och läsa texten samtidigt. För elever med språkstörning är min erfarenhet att det är behagligare att lyssna på mänsklig röst än en talsyntes.

Ytterligare bra stöd kan man få genom alternativ kompletterande kommunikation, AKK, där man arbetar med att ta emot innehållet via flera sinnen. Även lektionsupplägg och den fysiska miljön i klassrummet behöver ses över. Ofta hjälper en tydlig struktur där elevens skolvardag följer ett bekant och tydligt mönster. I klassrummet behöver eleven ofta ljudanpassningar såsom möbeltassar och gardiner för att dämpa störande ljud. Låt eleven få tid att berätta och förklara, skapa naturliga samtal och utgå från vardagsnära aktiviteter och intressen. Vilken elev gynnas inte av detta?

De elever jag fått följa klarade skolan bra även om de stundtals hade det tufft. Väl avvägda anpassningar och medvetna val av läromedel hjälper en bra bit på vägen! En ytterligare fördel med digitala läromedel är att alla elever i klassen kan arbeta med samma läromedel, utifrån elevernas unika behov och förutsättningar kan läromedlet anpassas utan att någon behöver känna sig annorlunda eller utpekad.

Rickards namnteckning

 

Rikard Sjöstedt, läromedelsrådgivare

Publicerat onsdag 27 maj 2020