Hitta, sök, lista – med Hitta läromedel skapar du en tillgänglig lärmiljö

Vår söktjänst Hitta läromedel samlar utbudet av läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang efter individens olika behov. Grovjobbet är redan gjort, granskning, urval och beskrivning av läromedlen görs av rådgivare och specialpedagoger hos oss på SPSM. Läromedlen i tjänsten är beskrivna och indelade utifrån sina egenskaper, allt för att tillgängliggöra undervisningen för dina elever.

I Hitta läromedel har vi tagit fram 13 olika egenskaper som var för sig eller tillsammans hjälper till att göra läromedel tillgängliga. Vi presenterar även hur man tänka och arbeta med funktionsnedsättningar och läromedel kopplat till de tillgängliggörande egenskaperna. Dessutom finns det välbesökta inspirationssidor som ger inspiration utifrån olika skolformer och ämnen eller teman. Du kan självklart söka inom den årskurs och ämne som undervisningen sker i. Ett annat alternativ är att söka efter en anpassning av det läromedel som exempelvis klassen använder.

Det går även att spara läromedel i olika listor och dela dem med kollegor eller i nätverk på sociala medier för att därmed tipsa andra pedagoger i samma situation. Rådgivare inom SPSM kan också göra listor och dela med varandra i olika rådärenden för att tipsa varandra om tillgängliga läromedel.

Tjänsten bidrar till en mer likvärdig skola genom att barn och elever får tillgång till läromedel som fungerar utifrån deras unika förutsättningar och behov. Om behovet exempelvis är att kunna lyssna på texten med tillhörande medföljande text i läromedlet kan pedagogen söka på "Inspelad text".

Kom ihåg, vi rekommenderar läromedel i tjänsten men du som pedagog vet ju bäst. Våga testa, gärna i dialog med dina elever! Att få vara delaktig i valet av sina läromedel tror jag skapar ännu bättre förutsättningar för lärandet.

Varje månad har Hitta läromedel i genomsnitt ca 10 000 besök och siffran ökar stadigt. På mässor och konferenser där tjänsten visas finns det ett stort intresse av att veta mer om hur den kan användas. Det känns verkligen tillfredsställande att veta att Hitta läromedel används och bidrar till att skapa förutsättningar för barn och elever att lyckas i sitt lärande!

Så, välkommen att söka, hitta och lista du också!

Rickards namnteckning

 

Rikard Sjöstedt, läromedelsrådgivare

Publicerat tisdag 28 april 2020