Följ med på guidad tur i läromedelsdjungeln

Under mina år som SO-lärare var jag bland annat mentor för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. En elev jag ofta tänker på hade det tufft i skolan och självförtroendet var lågt. Via kommunens Skoldatatek kom jag i kontakt med Daisy-böcker och beställde ett antal läromedel inlästa i Daisyformat. Tillsammans med skolans specialpedagog arbetade eleven med den ganska klumpiga Daisyspelaren och skivorna.

En bättre kunskapsinhämtning gjorde att självförtroendet ökade sakta, men säkert. Att kunna lyssna på texterna och inte behöva lägga timmar varje dag hemma på att läsa ikapp blev ett lyft för eleven.

Som mentor hade jag däremot ingen lätt uppgift att hitta rätt utgåva och rätt format för beställning av böcker i alternativa format. Att navigera bland ISBN, utgivningsår, upplagor och medietyper för att hitta rätt anpassning till rätt bok är en djungel. Nu finns Hitta läromedel, vår läromedelstjänst som gör mycket av detta arbete.

Du kan läsa om vad som är viktigt att tänka på när det gäller tillgänglighet och vad som passar elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Tjänsten presenterar också om ett läromedel har exempelvis uppläst text eller långsam progression.

Om Hitta läromedel hade funnits när jag var lärare, då hade jag förmodligen kunnat sätta in relevant stöd ännu tidigare. Du som användare kan därför hjälpa oss att sprida kunskapen vidare genom att tipsa kollegor om Hitta läromedel, i digitala nätverk eller över kaffekoppen i personalrummet.

Avslutningsvis, Hitta läromedel hade nästan 20 000 besök under september månad. Jag vet att det är en djungel att hitta läromedel som passar elevers olika behov och är så glad att många redan hittar till oss.

Kännedomen om tjänsten är alltså ganska stor, men tjänsten har funktioner som inte används i så stor uträckning idag. Visste du till exempel att det går att skapa listor och dela med sig av tips på läromedel till andra? Saknar du någon funktion? Tipsa mig på rikard.sjostedt@spsm.se eller lägg tipsa via vår Facebooksida.

/Rikard Sjöstedt, läromedelsrådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerat tisdag 28 april 2020