En ettåring väl värd att fira

Nu har vår tjänst Fråga en rådgivare funnits i ett år!

Tjänsten samlar upp alla samtal som handlar om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar, och den som frågar hamnar direkt hos en erfaren rådgivare. Det gör att frågeställningen får sitt svar snabbt, oftast direkt, ibland efter ett par dagar. De tio rådgivarna i tjänsten kan vid behov med stor träffsäkerhet konsultera någon av våra sakkunniga, eller hänvisa till andra funktioner inom eller utanför vår myndighet.

En del av svaren publiceras på vår webbplats. De är ett representativt urval av våra frågeområden där vi gjort bedömningen att frågorna är intressanta för fler än frågeställaren. Titta gärna på de frågeområden som intresserar er! De kan även användas i utbildningssammanhang eller som små workshops i en verksamhet, där man går igenom frågor och tänker ut svar.

Det finns ett stort behov i verksamheterna av att få ett specialpedagogiskt råd. Ibland undrar en lärare eller specialpedagog hur man ska ge stöd till en elev med en viss typ av funktionsnedsättning, ofta en "osynlig", som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller dyskalkyli. Man frågar också om prov och bedömning av olika slag, eller man har kört fast i hjulspår som inte leder framåt. Det kan också röra sig om mer övergripande organisationsfrågor. Vi blir glada när vi märker att verksamheterna vill utveckla sig, ge personalen en kompetenshöjning och kvalitetssäkra stödet till eleverna. Då upplever vi att vår tjänst fyller den funktion som den ska göra – ett komplement till kommunernas eget stöd. Där har vi väldigt mycket att tillföra.

Men ibland känner vi oss som en droppe i havet. Vi hör tyvärr många berättelser från vårdnadshavare om bristande stöd runt om i Sverige. Den specialpedagogiska kompetensen i många verksamheter är därmed otillräcklig. Det blir uppenbart för oss att stödet i kommunerna är ojämnt fördelat och inte minst otillräckligt. Det specialpedagogiska stödet behöver därför struktureras och utvärderas bättre i Sverige. Varje skola borde ges möjlighet att få bygga upp en likartad stödorganisation med beprövade stödåtgärder för olika funktionsnedsättningar. Här både kan och vill vi på SPSM vara behjälpliga. Då skulle vårdnadshavare känna en trygghet med att veta hur det fungerar i Sverige oavsett vilken kommun eller skola deras barn går på.

Gunilla Salo

Publicerat tisdag 4 april 2017