Ditt livs resa – startar den idag på Språkstörningens dag?

Kanske har du, om du följt våra kanaler de senaste veckorna, uppmärksammat begreppet språkstörning de senaste veckorna? Förhoppningsvis har du funnit en del svar på i de artiklar och länkar som vi delat. Men, diagnosen språkstörning är mångfacetterad och elever är unika.

Att undervisa elever med Språkstörning är en resa. En resa som inte innefattar 5-stjärniga hotell och lyxkrogar, utan snarare en snårig upptäckresa som handlar om att hitta vägar som fungerar och som blir beständiga. En resa som också handlar om att utveckla, anpassa och bredda basen i sin undervisning.

Här följer några tankar om vad du faktiskt står inför varje dag i din undervisning:

Du kommer att möta en elev som kan mycket mer än vad den kan ge uttryck för om du bara erbjuder muntliga svar och redogörelser som alternativ. Du behöver därför variera dig och din undervisning. En talsyntes är ett alternativ, även för dig själv ibland.

Du kommer att möta en elev som har svårt att ta till sig vad du pratar om – om du väljer att bara använda munnen utan till exempel bildstöd. Ord är flyktiga. Du behöver därför ändra och variera dina undervisningsmetoder så att orden stannar kvar en stund.

Du kommer möta en elev som måste lägga oerhörd mängd energi på att formulera hela meningar för att skriva svaret på dina frågor om du kräver det. Du behöver därför erbjuda alternativ som till exempel lucktexter och en ordlista.

Du kommer att behöva använda digitala lärverktyg i din undervisning. Det innebär att du måste kräva att få utbildning i hur man kan jobba och allra bäst blir det om du också låter eleverna bli piloter och ger dem utbildning – ni lär tillsammans!

Du kommer att möta en elev som behöver mer tid, båda för att lära sig men också för att visa vad de lärt sig. Det är du som kan ge eleven tid genom att prioritera arbetsuppgifter och välja kvalitet framför kvantitet. Väl framme i en provsituation, fundera på vad du vill veta om din elev med språkstörning har lärt sig. Är det att eleven förstått vad ordet har för innebörd eller är det att komma ihåg ordet? De flesta elever med språkstörning lyckas mycket bättre om de slipper hålla allt i minnet.

Det är du som kommer slita ditt hår i förtvivlan och kanske ge upp, hemska tanke, om du försöker göra allt det jag skrivit ovan, ensam. Ta hjälp av din rektor, er specialpedagog och speciallärare! Och, kontakta oss på SPSM. Tillsammans kan så mycket mer!

De allra flesta av oss gillar att resa, kanske just för att vi lära sig något nytt som berikar och ger mersmak. Den här resan kan bli ditt livs resa som pedagog. Så, kanske är det just i dag, på Språkstörningens dag, som du ska packa väskan med upptäckarglädje och nyfikenhet, med digitala lärverktyg och med en differentierad undervisning. Ta dina kollegor och din elev vid handen och ge er ut tillsammans – ni har en spännande och utvecklande tid framför er!

Isabells namnteckning

Isabel Olsson, rådgivare

Publicerat onsdag 27 maj 2020