Digitala läromedel för en likvärdig utbildning

Att hitta läromedel som passar alla elever och situationer i klassrummet är ingen lätt uppgift. Skolors budget, olika typer av tekniska plattformar, bristande fortbildning för pedagogerna och den digitala infrastrukturen sätter en hel del begränsningar. Men även om djungeln är snårig så måste vi anstränga oss för att kunna erbjuda läromedel som passar var och en av våra elever. Digitala läromedel kan vara avgörande för många elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig texten i en tryckt bok.

På vår söktjänst Hitta läromedel kan du söka efter läromedel som är uppmärkta med en, eller flera, tillgängliggörande egenskaper och sedan vilken medietyp du är i behov av. Digitala läromedel hittar du under medietyperna webbaserade läromedel, nedladdningsbart, appar för olika operativsystem samt Dvd/cd-rom. Jag ger här ett par exempel på tillgängliggörande egenskaper som kan finnas i ett digitalt läromedel men på Hitta läromedel finner du fler!

I många fall går det att få texterna uppläst med mänsklig röst eller genom talsyntes, dessutom finns det ofta en textmedföljning som markerar texten som läses upp. Att kunna lyssna på texten och även kunna följa med i den tryckta texten underlättar för elever med exempelvis dyslexi eller språkstörning. På Hitta läromedel benämns denna tillgängliggörande egenskap "Inspelad text".

Den tillgängliggörande egenskapen "Individuella inställningar" betyder att man kan göra egna inställningar i det digitala läromedlet. Man kan exempelvis välja vilken layout man vill ha, ändra teckenstorlek, välja bakgrundsfärg eller reglera hastigheten på övningar. För elever med olika typer av koncentrationssvårigheter kan denna funktion vara avgörande för att hitta en balans mellan innehållet och det som kan uppfattas som störande moment.

Digitala läromedel möjliggör ett antal multimodala funktioner varav en väldigt användbar är textad film. Antingen kan hela läromedlet vara utformad som en textad film eller så innehåller läromedlet flera textade filmer som förklarar och förstärker innehållet. I Hitta läromedel benämns den tillgängliggörande egenskapen för just "Textad film". Att filmerna är textade medför att både hörande och de med nedsatt hörsel kan ta del av samma läromedel.

För elever med rörelsehinder kan det vara helt avgörande att läromedlet går att styra med "Alternativa styrsätt". Detta innebär att läromedlet kan styras helt, eller till största delen, genom en kombination av kontakter, tangentbord, mus, med fingrarna på en pekplatta eller genom ögonstyrning.

Elever med synnedsättning har stora möjligheter att få hjälp av ett digitalt läromedel där det går att få texten uppläst med ett skärmläsningsprogram eller på en punktskriftsdisplay. I Hitta läromedel finner du denna tillgängliggörande egenskap under "Åtkomlig text".

Allt för ofta satsar skolor på hårdvaran i form av datorer, pekplattor och trådlösa nätverk. Mitt råd är att inte glömma att även se möjligheterna med olika typer av digitala läromedel. Dessa öppnar nya dörrar och skapar möjligheter för barn med olika typer av funktionsnedsättningar eller behov att tillgodogöra sig undervisningen på lika villkor!

I vår söktjänst Hitta läromedel listar du enkelt de digitala läromedel du är intresserad av, som du enkelt kan dela med dig till dina kollegor, i nätverk, till elevhälsan och i arbetslagen.

Till sist, du är mer än välkommen att höra av dig till oss om du vill veta ännu mer kring digitalt lärande och digitala läromedel.

/Rikard Sjöstedt, rådgivare

Publicerat onsdag 29 april 2020