Alla elever ska få tillgång till livslångt lärande på lika villkor

Som barnombud är det viktigt att säkerställa att vi inom den statliga specialskolan har höga förväntningar på våra elever för att de ska uppnå sin fulla potential. 

En av mina favoritartiklar i funktionsrättskonventionen lyder så här:

"Säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn, med synskada eller dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.” 

Utöver att vara barnombud har jag varit vikarie i specialskolan häromveckan, vi som många andra skolverksamheter kämpar med att hålla våra skolor öppna under pandemin så jag hoppar in och hjälper till när och där det behövs. Jag tycker att det är spännande att få inblick i vardagen på våra skolor, som lärare, assistent eller rastvärd. Även om det ibland innebär att jag får springa mig svettig efter elever som busar i snön. 

Under dagarna som vikarie har jag sett hur våra elever på ett fantastisk fint sätt lär sig av varandra och de yngre eleverna lär sig av de äldre eleverna och av vuxna. Detta är ett fint exempel på miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.

I skolans trygga vrå arbetar vi hela tiden med att uppmuntra och motivera våra elever att utveckla framtidsdrömmar. Det kan vara genom att låta eleverna inspireras av äldre elever och vuxna förebilder på skolan kring vad man kan göra efter skolan och vad man vill bli när man blir stor. 

Därför känns det oroande och beklämmande att vi i Sverige 2021 får läsa om att personer som är döva eller har hörselnedsättning nekas att få teckenspråkstolk i den kommunala vuxenutbildningen. Att kommuner faktiskt kan och får välja att neka studerande en teckenspråkstolk eftersom kostnaderna ansågs för höga. 

Vi allihop känner ju förstås till att livets vägar ibland kan gå i cirklar, att man provar sig fram med olika saker och på vägen hittar det man vill göra. Den kommunala vuxenutbildningen är såklart därför en viktig ingång som möjliggör att man får yrkeskompetens eller behörighet till vidare studier.

Funktionsrättskonventionen betonar också att staten ska säkerställa att våra elever får tillgång till allmän högre utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra. 

När vi säger till våra elever att de ska kunna göra det de vill så gäller det att hela samhället tar sitt ansvar och ser till att våra elever navigerar sig genom vuxenlivet med de skäliga anpassningar som de har rätt till precis som de har fått göra hos oss. 

Jenny Nilssons underskrift

Jenny Nilsson, Barnombud

Publicerat måndag 1 mars 2021