Rätt bemötande viktigast för elever i behov av stöd

Prins Carl Philip delade ut Jerringpriset i januari. Vid prisutdelningen stakade han sig på några ord. Det ledde till några tråkiga kommentarer i media, berättade tidningen Metro nyligen.

Att det fanns personer som i media fällde dessa tråkiga kommentarer visar att kunskapen är alltför låg om den ganska vanliga men också osynliga funktionsnedsättningen dyslexi. Dyslexi drabbar tal, läsning och skrivning, och cirka fem procent av alla är drabbade i lägre eller högre grad.

Statistiken visar att barn med måttlig eller svår funktionsstörning mobbas tre gånger så mycket som andra barn. Barn är barn, och de måste lära sig saker under sin uppväxt, som att vi alla är olika men lika mycket värda. Vuxna borde redan ha lärt sig det och ha en inbyggd känsla och reagera mot mobbning, inte utöva den själva, offentligt.

Prinsen berättar också i tidningen Metro om sin dyslexiproblematik, något som många elever brottas med. Deras situation i skolan varierar mellan väldigt bra, till riktigt dålig. Det finns hjälp att få. Rätt bemötande, rätt undervisning och rätt it-stöd.

Läs mer på vår webbplats om hur stödet till skolor och elever kan utformas

Detta med bemötande är kanske det allra viktigaste. Både i skolan och utanför. Om kommentarerna kring prinsens stakningar är toppen på ett isberg, så kan vi ana oss till vad många barn och elever får uppleva dagligen. Det måste vi ta på allvar!

Artikeln om Prins Carl Philips läs- och skrivsvårigheter på tidningen Metros webbplats 

Gunilla Salo
Rådgivare med fokus på frågor kring läs- och skrivsvårigheter

Publicerat torsdag 22 maj 2014 Granskat fredag 27 november 2015