Illustration av människor

Tillgänglig information om coronaviruset

Här finner du länkar till tillgänglig information i olika format om coronaviruset. Det är allt från lättlästa nyheter till information om hur man minskar smittspridning, bildstöd och frågor och svar.

På denna sida hittar du länkar till informationsmaterial om coronaviruset i olika format. Länkarna är ett urval av relevant information. Om du vill tipsa om information som inte finns samlat på denna sida kan du kontakta digitalaredaktionen@spsm.se

Lättläst

Krisinformation.se. Lättläst om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten. Lättläst om coronaviruset

Lättlästa nyhetstidningen 8sidor. Lättläst om coronaviruset

Riksförbundet DHB. Lättläst informationsblad om coronaviruset

Artikel från Socialdepartementet. Lättläst om coronaviruset

Katrineholms kommun. Lättläst, film och bildstöd om coronaviruset

Film

Lättlästa nyhetstidningen 8sidor. Film om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten. Film med bildstöd om coronaviruset

Norrköpings kommun. Film, textad (ej med voice-over) om coronaviruset

Katrineholms kommun. Film för små barn "tvätta händerna" coronaviruset

Illustrerad vetenskap. Flertalet filmer om coronaviruset

UR. Film på enkelt vis om coronaviruset

Teckenspråkstolkat

Krisinformation.se. Teckenspråkstolkad info om coronaviruset

Vårdguiden 1177. Teckenspråkstolkad info om coronaviruset

Teckenspråkstolkad pressträff svtplay kl. 13.55 dagligen

Teckenspråkstolkade pressträffar på regeringskansliet

Bildstöd och pictogram

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kommunikationskarta, pictogram om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lättläst med bildstöd om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ritade tecken som stöd om coronaviruset (PDF-dokument, 1 MB)

Riksförbundet DHB. Bildstöd om handhygien

FUB. Pictogram om coronaviruset

Logopeden.se. Samlad info med bildstöd kring coronaviruset

Logopeden.se. Bildstöd om skillnader mellan förkylning, influensa och coronavirus

Huddinge kommun. Bildstöd om coronavirus

Logopeden.se. Bildstöd för hygien och rutiner coronaviruset

Logopeden.se. Bildstöd för handhygien coronaviruset

Västra götalandsregionen. Diverse bildstöd kring coronaviruset

Västra götalandsregionen/Snakket går blogg. Diverse bildstöd kring coronaviruset

Katrineholms kommun. Bildstöd om coronaviruset

Inläst information

Myndigheten för tillgängliga medier. Inläst information om coronaviruset

Frågelista

Klartext: lyssnare frågar om coronaviruset

Myndigheten för delaktighet: frågor och svar om coronaviruset

BRIS: frågor och svar om coronaviruset

Om man känner stress och oro

Rädda barnen: om du känner dig orolig för coronaviruset

Appen "Safe Place"/Rädda barnen: om du känner dig orolig för coronaviruset. Fem olika språk.

Rädda barnen: om du har det jobbigt hemma

Information på andra språk än svenska

Krisinformation.se. Information om coronaviruset på olika språk.

Pictogram.se. Lättläst information med bildstöd på 7 olika språk.

Publicerat torsdag 14 maj 2020