Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet påverkas av coronaviruset och hur vi arbetar med frågan. Sidan uppdateras löpande. 

Från fysiska träffar till digitala möten

Vi ställer om vår verksamhet inom kurser och rådgivning. Vi fokuserar på att hitta digitala lösningar i de fall det är möjligt. Vi jobbar som vanligt på med vårt uppdrag att stötta skolor, elever och vårdnadshavare i landet. Men vi anpassar våra arbetssätt för att hindra smittspridningen av covid-19 i samhället.

Läs mer om hur vi ställer om våra arbetssätt

Kurser och aktiviteter under coronapandemin

Vi anpassar vårt utbud av kurser, tematräffar och andra möten för att minska smittspridningen. Många av träffarna genomförs nu digitalt istället för att samla människor på samma plats.

I de fall möten eller andra aktiviteter anordnas fysiskt så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning.

Ta del av kurser och aktiviteter som ligger i vårt kalendarium

Rådgivningsbesök

Under pandemin undviker vi att göra rådgivningsbesök på plats i skolverksamheter. Vi erbjuder i många fall istället telefon- eller Skypemöten för att vi ska fortsätta erbjuda rådgivning till landets skolor.

Du kan som vanligt kontakta vår frågetjänst Fråga en rådgivare för att få svar på frågor om specialpedagogik.

Fråga en rådgivare

Skolor och boenden

Vi genomför ett flertal åtgärder för att minska risken för smittspridning på våra skolor och boenden. Några insatser som genomförs är:

  • Information till elever och vårdnadshavare om förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning
  • Nya rutiner kring handhygien
  • Tydligare riktlinjer för städning av lokaler
  • Större sammankomster undviks på skolan

Elever och vårdnadshavare informeras kontinuerligt om utvecklingen via vår skolplattform Vklass.

Publicerat fredag 23 oktober 2020