Alla har rätt att klara skolan

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga, får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Det gör vi på många olika sätt.

Här på webbplatsen finns information om våra tjänster och erbjudanden till förskolor och skolor i hela landet. Här hittar du ett brett utbud av kurser och aktiviteter, aktuell forskning, inspiration och goda exempel på hur man kan skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla.

Vill du ha stöd i en specialpedagogisk utmaning som gäller specifikt för er förskola eller skola? Det kan till exempel handla om att utveckla lärmiljön genom ledning och stimulans, om rutiner och arbetssätt, pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning eller extra anpassning och särskilt stöd. Läs mer och ansök om specialpedagogiskt stöd.

Har du en fråga om specialpedagogik? Sök bland hundratals redan besvarade frågor i den kostnadsfria tjänsten Fråga en rådgivare. Eller ställ en egen fråga.

 

Publicerat torsdag 5 april 2018