Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Verktyg för lärande är tema för Lika värde

För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. I vårnumret av Lika värde kan du läsa om hur Martina Nilsson tidigare sökte på internet för att hitta det som passade hennes elever i grundsärskolan. Ett tidskrävande arbete med varierat resultat. Idag använder hon söktjänsten Hitta läromedel, som omvärldsbevakar och samlar läromedel från förlagen på ett ställe.

Bilden ovan är fotograferad av Peter Nordahl.


En ung kvinna ler och tittar in i kameran

Tillgängliga läromedel - en förutsättning

Louise Jannering föddes med en synnedsättning och är punktskriftsläsare. För henne är tillgängliga läromedel en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Hur skulle du göra med läromedel om du som lärare får en elev med svår  synnedsättning eller blindhet?

Foto: Sarah Thorén

Två elever sitter vid sina datorer, de tittar in i kameran och ser allvarliga ut

Mer spel i klassrummet

Söderbaumska skolan i Falun har använt ett spel i undervisningen i engelska ett par år. Thilda Sundberg och Fredrik Häll går i sexan. De gillar spelet och kan tänka sig att använda det på fritiden också. Specialläraren Sofia Gille ser spel som ett sätt att fånga elevernas intresse, men att lärare måste vara teknikvana och intresserade om det ska fungera.

Foto: Ulf Palm


Nytt stödmaterial för elevhälsoarbetet

För elever med funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att samverkan mellan elevhälsan och andra delar i skolan fungerar bra. Med ett nytt stödmaterial ger Specialpedagogiska skolmyndigheten skolorna stöd att utveckla arbetet. En artikel i tidningen beskriver materialet och tankarna bakom det.

Stödmaterial elevhälsa är webbaserat och kostnadsfritt.

Mer i detta nummer

Elever – kloka användare av mobilens funktioner. Intervju med Torbjörn Ott, som doktorerat med avhandlingen Mobile Phones in school: Form disturbing objects to infrastructure for learning.

Investera i genomtänkta läromedel. Råd från Frida Karlsson, rådgivare.

Läromedel åt alla! Fredrik Malmberg, generaldirektör, ser flera orsaker till att inte alla elever får tillgängliga läromedel eller kurslitteratur.

Att bygga tillgängliga skolor. Krönika av Pia Persson, samordnare för tillgänglig utbildning.

Tillsammans får vi mod att göra gott. Krönika av Tone Engen, utvecklingssamordnare.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från webbutiken. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Hitta läromedel

I söktjänsten Hitta läromedel kategoriseras läromedel från samtliga läromedelsförlag utifrån vilka egenskaper som gör dem tillgängliga. En viss funktionsnedsättning innebär inte per automatik att eleven har vissa givna behov, därför kategoriseras läromedlen utifrån tretton egenskaper som kan passa elever med olika behov.

Föreslå nya läromedel

Ser du ett behov av ett nytt läromedel? Då kan du skicka in ett förslag till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten sammanställer alla behov som kommer in, sedan kan läromedelsutvecklare ta del av dem. Du fyller i ett formulär på myndighetens webbplats.

Svar på frågor om läromedel

Har du en fråga om läromedel för barn eller elever med funktionsnedsättning? Då kan du vända dig till Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst "Fråga en rådgivare". Där finns 40 svar publicerade som handlar specifikt om läromedel. Hittar du inte svar på din fråga kan du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till tjänsten.

Elever samlade kring en dator.

Får alla dina elever en likvärdig utbildning?

Våra 250 rådgivare ger ett personligt och kostnadsfritt specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor i hela landet. Stödet kan handla om att utveckla lärmiljön, om arbetssätt eller extra anpassningar och särskilt stöd.

Mer information och ansökningsformulär finns på vår webbplats. Där kan du också testa om du vet vad vi kan bidra med. Vi ses!

Foto: Pavel Koubek

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.