Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Utvecklingsarbete är temat för Lika värde

Utvecklingsarbeten kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I Lika värde nummer 4 2018 berättar vi om utvecklingsarbeten som utgått från sin verksamhet och som haft barn, elever eller vuxenstuderande i fokus.


En kvinna, en pojke och en flicka sitter i en rutschkana utomhus. Alla tittar in i kameran

Förskolor vände utmaningar till framgång

På tre år har de kommunala förskolorna i Upplands-Bro vänt utmaningar till framgång. Men det krävs uthållighet för att arbetet ska leva vidare. Ett par av framgångsfaktorerna är en tillgänglighetsgrupp och strukturerad uppföljning ett par gånger per termin.

Fyra kvinnor och två män sitter i eller vid en soffa i en stor foajé. Alla ler och tittar in i kameran.

Vuxenutbildning utvecklar anpassat stöd

Studielänkens verksamhet i Örnsköldsvik är anpassad till elever som behöver ett nära stöd på sina egna villkor. Personalen beskriver hur de tänker kring vikten av att ge ett stöd som eleverna kan lita på. Eleverna håller med och säger att de känner sig trygga i sin studiesituation


Mer i detta nummer

Guldäpplet till speciallärare

Lärarpriset Guldäpplet delas varje år ut till en lärare som med stöd av it förnyat lärandet i sin egen undervisning. Läs om hur vinnaren och de två andra finalisterna arbetat för att utveckla det digitala lärandet. Alla tre är speciallärare.

Utbildning och handledning för bättre elevhälsa

I Robertsfors satsar kommunen på att förändra arbetet i elevhälsan. Där har elevhälsoteamet gått en nätbaserad utbildning inom sitt område och all skolpersonal har tagit del av ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dessutom har förstelärarna fått handledning av rådgivare.

Mer stöd och anpassningar behövs för att klara gymnasieskolan. Intervju med Helena Hemmingsson, professor i specialpedagogik.

Ta hjälp av oss på utvecklingsresan. Fredrik Malmberg skriver om myndighetens uppdrag att bidra till och skapa förutsättningar för utveckling.

Utveckling med undervisningen i fokus. Intervju med Anna Kempe, utvecklingssamordnare.

Vad vet vi om måluppfyllelse? Krönika av Cecilia Löfberg

Arkitekter för en god lärmiljö. Krönika av Pia Persson

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.


Fyra elever sitter vid ett bord. En jobbar med en pekskärm. En har hörlurar. En har kokleaimplantat. Två elever tittar på varandra.

Stödmaterial hörselnedsättning

Det nya stödmaterialet om hörselnedsättning vänder sig till alla som arbetar med barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning. Fokus är lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Stor vikt läggs därför vid pedagogisk kompetens och förhållningssätt, god ljud- och ljusmiljö samt hörteknik i dessa lärmiljöer.

En elev tecknar med en vuxen

Teckenspråk i särskolan

Elever som går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och har en hörselnedsättning kan lära, utveckla och använda teckenspråk. Elevens möjligheter att göra det beror på lärarens kompetens i teckenspråk. Det nya materialet Lära, utveckla och använda teckenspråk, ger en grundläggande kunskap om elevernas behov av en anpassad lärmiljö och stöd i sin teckenspråksutveckling.


Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från webbutiken. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Dags att söka specialskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver nio specialskolor runtom i landet. Fem är regionala skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Två tar emot elever med grav språkstörning. En tar emot elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med tidig dövblindhet. Och en är till för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. På våra webbsidor om specialskolorna finns mer information om verksamheten och om hur ansökan går till. Du kan också ringa oss på 010 473 50 00.

Skicka ansökan senast den 15 januari 2019!

Hjälp oss att utveckla nyhetsbrevet

Vi vill göra detta nyhetsbrev ännu bättre. Vår tanke är att det ska innehålla fler nyheter från Specialpedagogiska myndigheten med länkar till det du som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning kan ha nytta av. Har du önskemål eller förslag på hur vi kan förbättra nyhetsbrevet? Vi tar emot alla idéer! Skicka dem till likavarde@spsm.se

Mer information om förändringarna kommer i början av 2019.

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta oss

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens kanaler i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten   

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.